3 lý do tại sao việc đặt chỉ tiêu KPI của doanh nghiệp thất bại, 427, Myxteam
Blog myXteam

3 lý do tại sao việc đặt chỉ tiêu KPI của doanh nghiệp thất bại

 

Trong nhiều năm, KPIs là thông số thông dụng trong việc đo lường hiệu suất của doanh nghiệp. KPI của bạn là gì? Bạn đã đạt được KPI như thế nào? ?. KPI là cách tiêu chuẩn để tạo ra các mục tiêu và kết hợp các hoạt động với các quyết định chiến lược.

Một trong những thách thức lớn nhất với việc lên KPIs là sự sắp sếp các KPI phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Hầu hết các công ty áp dụng KPI chỉ đơn giản là để đo lường một cái gì đó, sau đó lại thất bại khi nói đến việc tạo ra một kế hoạch chiến lược để đáp ứng những KPIs.

KPI bạn đạt ra đã lỗi thời không phù hợp tình trạng hiện nay của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thiết lập mục tiêu mục tiêu KPI tăng trưởng mỗi kì. Chắc chắn, bạn có thể đã tăng số lượng và tăng kỳ vọng sau năm năm, nhưng mục đích đằng sau những con số là gì?

KPIs phải đại diện cho những điều sau đây:

_Một khuôn khổ mẫu của sự Thành công trong các mục tiêu để hỗ trợ các giá trị của doanh nghiệp.

_Một cách để nhân viên mới hoặc trung cấp lên kế hoạch và cấu trúc ngày của họ để họ có thể phát triển theo hướng đạt được mục tiêu của công ty.

_Một cách khách quan để các nhà quản lý xem xét hiệu quả hoạt động của nhóm của họ.

Công ty của bạn có thể không phải là doanh nghiệp giống như hai năm trước đây. Có lẽ không giống như một năm trước. Vì vậy, không có nghĩa là chỉ cần lấy những KPI đó, gắn vào một số con số  và gọi nó là một ngày. Những gì đã làm việc hai năm trước hoặc một năm trước khó đánh giá trinh trạng hiện giờ của công ty bạn.

Nếu KPI của bạn đã lỗi thời, đây là cơ hội tốt để thực hiện kiểm tra sức khỏe cho mục tiêu của bạn và không chỉ tìm cách cá nhân hóa chúng mà còn tìm cách khuyến khích nhóm của bạn thực hiện nhiều hơn trong năm mới.

KPI không thực tế

Thông thường, KPI không được triển khai hay kết thúc đúng cách hoặc là quá tham vọng (đến mức mà nó không thực tế) hoặc không tham vọng chút nào. Điều này cung cấp rất ít động lực cho đội ngũ dự kiến sẽ đáp ứng các mục tiêu hàng năm này. Với ít hoặc không có sự hiểu biết đằng sau mỗi KPI, bạn sẽ thấy bạn đang bị bỏ lại với một nhóm nhân sự mất cảm hứng và không có động lực.

Thay vào đó, hãy ngồi xuống với nhóm của bạn và cộng tác trên KPI riêng lẻ của họ. Trước tiên, hãy liệt kê ra một tập hợp các mục tiêu kinh doanh mà nhóm của bạn đang đóng góp. Tiếp theo, viết ra các mục tiêu khá dễ để thực hiện và những mục tiêu khó tiếp cận. Một khi những điều đó được viết ra, hãy đưa ra một sự cân bằng công bằng của một mục tiêu thực tế, nhưng đầy tham vọng. Sau khi được thiết lập, hãy ngồi xuống và lặp lại các bước như một nhóm. Bạn sẽ thấy nhóm của bạn sẽ háo hức hơn để đạt được điều gì đó khi họ cảm thấy họ có tiếng nói trong việc tạo ra nó.

Không có lý do, mục tiêu cụ thể khi đề ra KPI  

Vấn đề chính khi đặt ra một KPI là nhà quản lý cần có mục tiêu, hiểu biết chung về lý do tại sao KPI đó tồn tại và gắn với mục tiêu doanh nghiệp. KPI lúc này dường như tồn tại chủ yếu bởi vì nhu cầu đo lường hiệu suất . Sự thất bại trong việc lập kế hoạch và triển khai thành công các KPI  trong một tổ chức bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về mục tiêu.

Thiết lập một mục đích mạnh mẽ sẽ không chỉ giúp đội của bạn triển khai KPI một cách hiệu quả mà còn giúp bạn tìm ra những chiến lược tốt nhất cho doanh nghiệp. Hiểu được rằng chúng ngoài mục tiêu lớn hơn cũng sẽ khuyến khích họ chia sẻ ý tưởng, sáng tạo và suy nghĩ các cách khác nhau để đạt được mục tiêu của mình. Tạo mục tiêu và kết quả chính (OKR) sẽ giúp nhóm của bạn hiểu được tầm nhìn bao quát gắn với các KPI này và tại sao điều quan trọng là phải đạt được các mục tiêu đó.

 

Sử dụng quản lý công việc, quản lý dự án, thiết lập mục tiêu KPI cùng MyXteam 

_Với công cụ quản lý công việc MyXteam công việc của doanh nghiệp sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng,  công nghệ dữ liệu đám mây, dữ liệu của kế hoạch nào ra kế hoạch đó dễ dàng cho việc sử dụng tài liệu thông tin chung, giúp cho công ty thống nhất tài liệu và thông tin chia sẻ, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam. Nhà quản lý thấy được bức tranh lớn của dự án, doanh nghiệp thông qua MyXteam, giúp nhà quản lý thiết lập mục tiêu KPI trong từng dư án.

_Với myXteam, quản lý dự án, quản lý nhân sự  sẽ dễ dàng hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc.Với MyXteam hiệu quả công việc KPI là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc

_Quan trọng hơn hết với MyXteam bạn đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc, dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống .

Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý  

 

Lập kế hoạch kinh doanh cùng MyXteam

Kế hoạch đào tạo nhân viên

Quản lý đội nhóm thiết kế, công trình cùng MyXteam

Quản lý giấy tờ công ty cùng MyXteam

Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả cùng MyXteam  

Lập kế hoạch và quản lý tổ chức sự kiện cùng MyXteam

Xây dựng Sale Kit bán hàng hiệu quả cùng MyXteam

Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng cùng MyXteam  

Quản lý báo cáo, tài chính cùng MyXteam

 

Chuyên mục : Quản lý dự án