5 mẹo quản lý cần nhớ dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ, 743, Myxteam
Blog myXteam

5 mẹo quản lý cần nhớ dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ

 1. Quản lý ngân sách

 Mỗi công ty có phương pháp riêng để quản lý ngân sách. Và trong quản lý kinh doanh, bạn phải tuân thủ ngân sách bằng mọi giá. Ngân sách của công ty chủ yếu dựa trên việc theo dõi chi tiêu theo thời gian. CFO của một công ty có thể làm điều đó nhờ những phần mềm bảng tính tốt, Họ có thể theo dõi chi tiêu hàng tháng với mục tiêu để giữ cho từng hoạt động và dự án theo ngân sách.

Sớm hay muộn, họ sẽ được yêu cầu lãnh đạo các nhóm dự án, và việc thiếu kiến thức về ngân sách có thể khiến chi phí vượt khỏi tầm kiểm soát. 

2.Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp hiệu quả

Đây là một kỹ năng quản lý quan trọng trong kinh doanh, và với nó bạn có thể làm gì để cuộc họp thành công. Lên kế hoạch cho một cuộc họp đúng cách và thực hiện theo dõi kịp thời. Xác định các mục tiêu của cuộc họp, cũng như kết quả mong muốn trong giai đoạn lập kế hoạch. Xác định những gì bạn muốn hoàn thành ngay từ đầu sẽ làm cho cuộc họp thành công.

Kết hợp với một chương trình nghị sự trước khi bạn tiếp tục với cuộc họp. Sử dụng nó để xác định những người phải tham dự cuộc họp. Tốt nhất, hãy giữ danh sách người tham dự ở mức tối thiểu. Gửi nội dung chương trình cho tất cả những người tham dự trước. Bao gồm mục tiêu cuộc họp ở đầu chương trình nghị sự. Bằng cách này, những người tham dự của bạn sẽ được chuẩn bị và đưa ra những ý kiến phù hợp trong cuộc họp.

3. Chui rèn khả năng lãnh đạo

Không thể phủ nhận, kỹ năng quan trọng nhất cần có trong quản lý kinh doanh là lãnh đạo. Quản lý kinh doanh không chỉ là quản trị đơn thuần hay đưa ra các quyết định hiệu quả và kịp thời như một phần thiết yếu của lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo phải thu thập thông tin, xem xét các lựa chọn thay thế và thiết lập một quá trình hành động thích hợp.

Trong khi đưa ra quyết định, các nhà quản lý phải cân bằng giữa lợi ích dài hạn và ngắn hạn của công ty. Họ cũng phải xem xét những “vùng ảnh hưởng" có liên quan: nhà quản lý cấp cao, nhân viên, các bên liên quan, nhà cung cấp, khách hàng và những người khác. Đưa ra quyết định quan trọng thường không dễ dàng và có thể không đáp ứng tất cả mong muốn của mọi đối tượng trong công ty. Đưa ra quyết định chính xác vào đúng thời điểm là bắt buộc và là một đức tính quan trọng của tất cả các chuyên gia quản lý kinh doanh.

4. Quản lý sự đa dạng

Các nhà quản lý ngày nay phải đối phó với nhiều vấn đề phát sinh từ sự đa dạng về sắc tộc và địa lý của nhân viên. Có những vấn đề về chủng tộc, giới tính và văn hóa để chiến đấu. Những người từ cái gọi là Gen-X và millennials (thường được gọi là Gen-Y) có thái độ khác với những người bùng nổ trẻ em. Điều này được phản ánh trong công việc là tốt. Millennials cân bằng công việc và gia đình theo một cách khác so với thế hệ trước của họ. Mô hình làm việc cũng khác nhau. Một người quản lý doanh nghiệp thành công phải đối phó với những điều thường là khó khăn để xử lý.

Mặc dù một người quản lý mới được bổ nhiệm có thể không được mong đợi để giải quyết các vấn đề tế nhị, họ phải học theo thời gian những gì thúc đẩy nhân viên của họ và giữ cho họ hạnh phúc. Một chính sách có thể được đưa ra để thúc đẩy sự tham gia và khen thưởng những nhân viên xuất sắc cho hiệu suất của họ.

 5. Luôn học hỏi những kỹ năng mới

Các nhà quản lý thường được học các các chương trình đào tạo mới để cải thiện các kỹ năng kinh doanh của họ. Nhưng điều này thường áp dụng ở các công ty lớn. Các công ty nhỏ hơn thường có thể mua các chương trình đào tạo, đặc biệt là vào thời điểm các tổ chức đang cố gắng cắt giảm các góc. Trong khi bất cứ điều gì bạn học được ở trường kinh doanh sẽ có ích trong cuộc sống chuyên nghiệp của bạn, xây dựng năng lực là một xu hướng liên tục. Bạn phải nâng cao kỹ năng mềm của bạn liên tục. Bạn có thể sử dụng cấp trên trực tiếp của bạn như một người cố vấn. Sau đó, bạn có thể áp dụng quy trình tương tự để tham dự và giải quyết vấn đề.

Theo: educba.com

Chuyên mục : Blog