Android - Cài đặt Cấu hình doanh nghiệp, 542, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Android - Cài đặt Cấu hình doanh nghiệp

Phần cấu hình doanh nghiệp là những "cài đặt đặc biệt" phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp, trong Myxteam có 4 mục để hỗ trợ chủ tài khoản kiểm soát được việc phân quyền trong công ty.

 

Những "Cài đặt đặc biệt" bao gồm:

1. Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý. 

2. Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch.

3. Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện.

4. Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch.

 

Để cài đặt Cấu hình doanh nghiệp, bạn nhấn vào biểu tượng đầu tiên bên góc trái màn hình và chọn Cài đặt.

 

Sau đó, bạn chọn mục Cấu hình doanh nghiệp.

 

Bạn tick vào những tính năng cần thiết và phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Cuối cùng, bạn nhấn Lưu.

 

Bạn có thể tham khảo thêm về Cấu hình doanh nghiệp tại đây: Cấu hình doanh nghiệp - Web App