Android - Cài đặt Cấu hình Notify, 552, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Android - Cài đặt Cấu hình Notify

Thông báo là những tin liên quan đến các kế hoạch hay công việc khi các thành viên tương tác với nhau. Có 2 cách hiển thị thông báo.

Cách 1: Hiển thị thông báo tại hình chuông và hình @.

- Hình chuông: là những thông tin có liên quan khi bạn có mặt trong công việc đó.

- Hình @: là khi có ai đó nhắc đến bạn (tương tự Facebook hay Zalo), đây là mục quan trọng vì có thể bạn được giao việc, hoặc có ai đó cần bạn hỗ trợ.

 

Cách 2: Mục Nhật ký hoạt động (Timeline).

Bao gồm những hoạt động mới nhất trong những kế hoạch, công việc mà bạn được theo dõi.

CÀI ĐẶT THÔNG BÁO.

Để cài đặt nhận thông báo, bạn vào mục hình người cuối cùng bên góc phải màn hình, chọn mục "Cài đặt".

 

Sau đó, bạn chọn mục "Cấu hình Notify".

 

Bạn tick vào những loại thông báo nào cần thiết cho bạn, và bỏ tick khỏi những thông báo không cần thiết.

 

Bạn có thể xem thêm: Cài đặt nhận thông báo trên máy tính