Android - Cài đặt nhắc việc, 550, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Android - Cài đặt nhắc việc

Bạn có thể dùng chức năng nhắc việc để nhắc nhở cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng, cần giải quyết vào đúng thời điểm đó.

 

Lưu ý: Tính năng trên điện thoại dùng để phục vụ các thao tác nhanh, nên bạn sẽ không thể cài đặt chi tiết nhắc việc như trên máy tính.

1. Cài đặt nhắc việc công việc lớn.

Bạn vào công việc cần nhắc việc, chọn dấu cộng phía góc phải màn hình.

 

Bạn chọn mục "Tạo nhắc việc".

 

Bạn chọn ngày, giờ cần nhắc việc và tick các mục cần thiết. Sau khi cài đặt, bạn nhấn "OK" để lưu nhắc việc.

 

Sau khi cài nhắc việc thành công, hệ thống sẽ hiện thông báo "Đã lưu" và hiện thêm mục "Sửa nhắc việc" để bạn có thể biết được là đã cài đặt nhắc việc hay chưa.

 

Để gỡ bỏ nhắc việc, bạn nhấp vào "Sửa nhắc việc" và nhấn "Gỡ bỏ".

 

2. Cài đặt nhắc công việc con.

Tại vị trí công việc con cần nhắc việc, bạn chọn biểu tượng đồng hồ màu xám.

 

Bạn chọn ngày, giờ cần nhắc việc và tick các mục cần thiết. Sau khi cài đặt, bạn nhấn "OK" để lưu nhắc việc.

 

Sau khi cài nhắc việc thành công, hệ thống sẽ hiện thông báo "Đã lưu" và đồng hồ chuyển thành màu vàng.

 

Để gỡ nhắc việc, bạn nhấn vào biểu tượng đồng hồ và chọn "Gỡ bỏ".

 

Bạn có thể xem thêm:

1. Cài đặt nhắc việc trên Web App.

2. Cài đặt nhắc việc trên IOS.