Android - Đính kèm tập tin trong công việc, chat, 543, Myxteam






Android - Đính kèm tập tin trong công việc, chat

Bạn có thể upload hình ảnh hoặc các dữ liệu có liên quan đến công việc vào task hoặc qua chat.

 

1. Đính kèm tập tin trong công việc.

Bạn vào 1 công việc cụ thể cần upload hình ảnh, chọn biểu tượng hình ảnh phía dưới màn hình.

 

Sau đó, bạn tick chọn hình cần upload, có thể chọn 1 lúc nhiều hình, và nhấn OK.

 

Sau khi upload, hệ thống sẽ báo thành công.

 

2. Đính kèm tập tin trong chat.

Bạn vào room chat với người cần gửi hình, chọn biểu tượng hình ảnh bên dưới màn hình.

 

Sau đó, bạn tick chọn hình cần upload, có thể chọn 1 lúc nhiều hình, và nhấn OK.

 

Sau khi upload thành công, hình ảnh sẽ hiện trong room chat. Với những tấm hình vừa mới upload, sẽ có biểu tượng thùng rác bên trên tấm hình để bạn có thể xoá tấm hình ngay lập tức nếu gửi sai hình.

 

Bạn có thể xem thêm:

IOS - Đính kèm tập tin trong công việc, chat.