Áp dụng quy trình PDCA cho doanh nghiệp, 443, Myxteam
Blog myXteam

Áp dụng quy trình PDCA cho doanh nghiệp


Cách thức nào là tối ưu nhất để xem những yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để làm cho những quá trình riêng lẻ bên trong hệ thống của doanh nghiệp, tổ chức tương thích với nhau hơn nữa?

Mỗi một quá trình riêng lẻ có thể được cải thiện bởi việc đưa vào cách tiếp cận Plan - Do - Check – Act (PDCA) , tuy nhiên toàn thể hệ thống cũng có thể được hưởng lợi bởi triết lý này.

Bằng việc nhìn vào những quá trình riêng biệt đang được liên kết lại trong một chu trình lớn để cải thiện chất lượng, sẽ giúp tổ chức có thể tập trung vào việc cải thiện những quá trình riêng lẻ để hướng tới một hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp của mình.


Plan - Do - Check - Act (PDCA) là gì?

Plan - Do - Check - Act (hay Vòng tròn PCDA) là một chu trình được nghiên cứu và phát triển bởi Tiến sĩ Walter Shewhart và được biết đến rộng rãi là nhờ Tiến sĩ Edward Deming – Đây là 2 cha đẻ của lý thuyết quản lý chất lượng hiện đại.

Cụm trừ P-D-C-A là viết tắt của:

  • Plan - Lập kế hoạch.
  • Do – Thực hiện kế hoạch đã lập.
  • Check – Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.
  • Act – Thực hiện điều chỉnh, cải tiến thích hợp, sau đó bắt đầu lại việc lập kế hoạch điều chỉnh cải tiến này và thực hiện chu trình P-D-C-A mới

Khái niệm PDCA là một vòng quá trình (chu trình hay quy trình) cho sự thực hiện việc thay đổi, việc theo dõi và lặp đi lặp lại, sẽ dẫn đến những cải tiến liên tục trong quá trình đã được đưa vào áp dụng.

Một ví dụ đó là khi bạn lựa chọn sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không dây:

  1. Đầu tiên bạn Lập kế hoạch (Plan) là sẽ không xảy ra các cuộc gọi bị rớt mạng nào;
  2. Thực hiện kế hoạch (Do) là khi bắt đầu sử dụng dịch vụ thoại của nhà cung cấp;
  3. Kiểm tra (Check) là việc bạn sẽ giám sát quá trình hiệu quả thực và phát sinh xảy ra một vài cuộc gọi bị rớt mạng;
  4. Thực hiện điều chỉnh (Act) chính là việc bạn quyết định cái phải thực hiện điều chỉnh – cụ thể là, chấp nhận có môt số lượng các cuộc gọi bị rớt mạng, liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ để cố gắng sửa chữa vấn đề, hoặc chuyển sang sử dụng dịch vụ của đơn vị viễn thông khác.

Đây là mô hình cho sự cải thiện được duy trì liên tục, thích hợp hơn là việc chỉ sửa chữa nhanh chóng một lần, và đó là lý do chúng được đưa vào trong tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO 9001 đã, đang là mục tiêu chính,của việc cải tiến liên tục trong Hệ thống quản lý chất lượng hiện đại.

Sử dụng chu trình PDCA trong Hệ thống quản lý chất lượng để hướng tới việc cải thiện năng suất chất lượng.

 

 


 

Mục đích của QMS là làm việc hướng tới việc cải thiệt năng suất chất lượng trong doanh nghiệp .Bởi vị chỉ với việc thông qua cải tiến năng suất chất lượng sẽ giúp công ty thêm lợi thế trong thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Bằng việc sử dụng chu trình PDCA sẽ giúp doan nghiệp tập trung các quá trình và mục tiêu của QMS hướng tới sự cải tiến mong muốn này, dẫn tới việc tối ưu được thời gian và chi phí tránh lãng phí các nguồn lực trên.

Với việc cải thiện năng suất chất lượng là mục tiêu của QMS thì việc tăng giá trị và bền bỉ hơn trong kinh doanh là điều nằm trong tầm tay doanh nghiệp.

Sử dụng MyXteam quản lý công việc, quản lý dự án, quản lý nhân sự

 

_Với công cụ quản lý công việc MyXteam công việc của doanh nghiệp sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng,  công nghệ dữ liệu đám mây, dữ liệu của kế hoạch nào ra kế hoạch đó dễ dàng cho việc sử dụng tài liệu thông tin chung, giúp cho công ty thống nhất tài liệu và thông tin chia sẻ, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam

_Công cụ chat với MyXteam sẽ giúp nhà quản lý  tai công ty dễ dàng trao đổi công việc, làm việc nhóm đôn đốc, tương tác với nhân sự tạo dựng mối quan hệ làm việc nhóm ,công việc dễ dàng hơn

_Với myXteam, quản lý dự án, quản lý nhân sự  sẽ dễ dàng hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc.Với MyXteam hiệu quả công việc là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc

_Công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm myXteam sẽ đo lường mức độ hoàn thành công việc của công ty, ai làm nhiều việc ai làm ít việc, việc nào đã xong, việc nào chưa xong, việc đã xong nhưng trong tình trạng trễ hẹn bao nhiêu ngày.

_Khi áp dụng công nghệ myXteam thì lịch sử trao đổi công việc được lưu trữ cụ thể trên từng công việc đã giao, giúp cho bạn thay thế người mới để tiếp tục công việc tiếp theo một cách dễ dàng và nhanh chóng.

_Quan trọng hơn hết với MyXteam bạn đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc, dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống .

Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý  

 

Lập kế hoạch kinh doanh cùng MyXteam

Kế hoạch đào tạo nhân viên

Quản lý đội nhóm thiết kế, công trình cùng MyXteam

Quản lý giấy tờ công ty cùng MyXteam

Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả cùng MyXteam  

Lập kế hoạch và quản lý tổ chức sự kiện cùng MyXteam

Xây dựng Sale Kit bán hàng hiệu quả cùng MyXteam

Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng cùng MyXteam  

Quản lý báo cáo, tài chính cùng MyXteam

 

 

Chuyên mục : Quản lý dự án