Backup dữ liệu như thế nào? làm sao xem được ?, 163, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Backup dữ liệu như thế nào? làm sao xem được ?

Backup dữ liệu
1. Dữ liệu là kiểu có cấu trúc chứa các thông tin về Team, Kế hoạch, Công việc , Comment .
Với dữ liệu này myXteam tổ chức trên hệ thống cloud với cấu trúc đặc thù và giải thuật riêng của myXteam nhằm đảm bảo sự bảo mật, truy xuất không giống với bất kỳ hệ thống nào đang có sẳn, do vậy các dữ liệu này có lấy về thì cũng không thể mở ra ở phần mềm nào được. 
Tuy nhiên myxteam cũng đã tạo một kiểu cấu trúc phổ biết trong công nghệ lập trình để User có thể backup về đó là ở dạng file JSON.
Để sử dụng dạng này, thường là đưa vào một hệ thống khác có sẳn, các lập trình, hay ứng dụng có sẳn đó phải đọc và phân giải file JSON này ra để lấy các thông tin đã đưa vào myXteam
 
2. Dữ liệu là các file tài liệu, hình ảnh đưa lên myxteam, hiện nay myxteam cũng tổ chức mã hóa và lưu trữ theo công nghệ blob của Microsoft Azure, không chỉ là việc lưu file bình thường, nhằm bảo mật cũng như tăng tốc độ truy cập trên diện toàn cầu. Mỗi file khi đưa lên myXteam được lưu trữ ở 9 vị trí địa lý khác nhau trên các datacenter của Micsoftsoft.

Do vấn đề cung cấp riêng ứng dụng để mỗi khách hàng tổng hợp lấy hết các file đã đưa rãi rác lên nhiều kế hoạch myXteam , mỗi lần backup vẫn rất lâu. Trước mắt khi khách hàng không dùng hệ thống myxteam nữa hoặc gửi yêu cầu backup, bên Myxteam sẽ chạy backup riêng cho khách hàng trong vào 48h.
 
 
 
Khi cần backup khách hàng vui lòng truy cập vào tài khoản trên Myxteam tại tài khoản cá nhân: https://app.myxteam.com/Account/?v=AccountInfo . Chọn backup dữ liệu
Hệ thống sẽ tiến hành backup và gửi mail về cho mình dường dẫn để lưu về và gửi thông báo đã backup thành công.
Để truy cập backup khách hàng vui lòng truy cập vào tài khoản trên Myxteam tại tài khoản cá nhân: https://app.myxteam.com/Account/?v=AccountInfo xem phần lịch sử backup và tải về
 
  1. Đối với file json khách hàng tự backup,dạng code để xem được cần phải có phần mềm tương ứng để xem.
  2. Đối với file hình ảnh, tập tin đính kèm: hệ thống backup toàn bộ các file trên hệ thống và nén lại theo thư mục và gửi cho user. Trường hợp này khách hàng vui lòng gửi mail về Support@myxteam.com

 

 

 

 

Xem lại lịch sử backup để lấy file về