Các bước lập kế hoạch kế toán cho doanh nghiệp mới, 153, Myxteam
Blog myXteam

Các bước lập kế hoạch kế toán cho doanh nghiệp mới

 
 
Lập kế hoạch kế toán là một bước quan trọng để doanh nghiệp để quản lý tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả , đặc biệt các chủ doanh nghiệp mới thành lập hoặc những người sắp lập doanh nghiệp riêng - các bước để thiết lập hệ thống kế toán cho doanh nghiệp mới của mình dễ dàng và đơn giản nhất. Hãy bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ và bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc thất thu tiền bạc doanh nghiệp mình như bao nhiêu chủ doanh nghiệp vẫn gặp phải.
 
 
Bước 1
 
Thiết lập tài khoản ngân hàng riêng của công ty bạn. Chọn phương pháp kế toán bạn sẽ sử dụng – có thể phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền hay phương pháp kế toán dồn tích và lựa chọn ghi chép số sách theo hệ thống kế toán đơn hay kép. 
 
Ví dụ phương pháp kế toán dồn tích là phương pháp bán chịu, doanh thu được ghi nhận vào sổ kế toán khi phát sinh hóa đơn, giao hàng thay vì vào thời điểm thu được tiền. Phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền là phương pháp đơn giản nhất, theo đó doanh thu và chi phí được ghi nhận ngay khi nhận được tiền hoặc chi tiền.
 
Tiếp theo, thiết lập chu kỳ kế toán, bắt đầu năm tài chính vào ngày mùng một năm mới dương lịch hoặc bắt đầu năm tài chính theo ngày riêng của bạn.
 
Bước 2 
 
Thu thập tất cả tài liệu tài chính của các đại lý, cửa hàng công ty sau đó tập hợp và chuyển lại cho phòng kế toán kịp thời và đều đặn. Các tài liệu tài chính bao gồm những bản ghi chép về các khoản thu, chi, tài sản hoặc nợ phải trả. Ví dụ như: Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn nhà cung cấp, Báo cáo tài khoản thẻ tín dụng.
 
Bước 3
 
Ghi lại tất cả giao dịch công ty, sử dụng thông tin từ các tài liệu tài chính ở trên và trong hồ sơ lưu trữ của công ty. Gửi tất cả các khoản thu nhập từ bán hàng tới tài khoản doanh thu, tất cả khoản tiền chi sang tài khoản chi phí, ví dụ. Cập nhật các tài khoản phải thu và phải trả bằng cách sử dụng thông tin bán hàng và bản báo cáo tài khoản thẻ tín dụng
 
Bước 4
 
Cân đối các tài khoản nội bộ với các bản ghi chép bên ngoài một cách thường xuyên. Ví dụ: So sánh sổ sách của bạn với báo cáo của tài khoản ngân hàng, sổ sách của nhà cung cấp và kết quả kiểm toán để đảm bảo hệ thống tài khoản kế toán vẫn chính xác.
 
Bước 5
 
Lập báo cáo tài chính một cách đều đặn cho những người cho vay, nhà đầu tư và cơ quan chính quyền nếu bạn là một doanh nghiệp góp vốn. Tạo bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tổng hợp số liệu vào hệ thống kế toán của bạn và trình bày các báo cáo đó theo một cách dễ dàng nhất nhằm hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định chiến lược. 
 
Khuyến nghị nên sử dụng một gói phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, chẳng hạn như Fast Book, để giúp bạn tổ chức tài khoản kế toán dễ dàng cũng như tự động lập và in báo cáo tài chính một cách rất nhanh chóng.
 
Bước 6
 
Lập báo cáo tài chính nội bộ cho chính bạn và người quản lý doanh nghiệp, phân tích tỷ lệ của các chỉ số tài chính để có được cái nhìn sâu sắc về hiệu quả thực sự doanh nghiệp. Bạn có thể tạo ra bản báo cáo thực tế về bất kỳ khía cạnh tài chính nào của doanh nghiệp. Ví dụ: Một bản báo cáo chỉ ra xu hướng tỷ lệ nợ/tài sản và một bản báo cáo cho biết các khoản chi phí nào đang tăng ở mức cao nhất.
 
Tính toán tỷ số tài chính của các thông số trên báo cáo kết quả kinh doanh bằng cách so sánh chúng với các thông số trên bảng cân đối kế toán.
 
6 bước trên đây là quy trình để tạo ra một hệ thống kế toán hoàn chỉnh cho doanh nghiệp mới thành lập của bạn. Việc quản lý tiền bạc doanh nghiệp đòi hỏi sự chính xác và đơn giản hóa để dễ dàng cho việc theo dõi. 
 
Hãy xin lời khuyên của những cố vấn tài chính có kinh nghiệm với những vấn đề bạn chưa rõ. Nhớ rằng đừng bao giờ nghĩ sẽ giao phó toàn bộ công việc tài chính kế toán cho nhân viên của bạn vì bạn không hiểu biết, bạn tạo ra doanh nghiệp để kiếm tiền thì bạn phải làm chủ các khoản tiền đó của mình.
 

Phần mềm quản lý công việc MyXteam giúp bạn quản lý tài chính dễ dàng hơn 

_Với MyXteam công việc sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng, doanh nghiệp không tốn thời gian tìm những email thất lạc, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam, những thông tin tài chính doanh nghiệp như số liệu kế toán, tai chính doanh nghiệp dễ dàng được quản lý thông tin tài chính. 

_ Ngoài ra Myxteam là một công cụ lập kế hoạch tuyệt vời với các bảng Kanban trực quan ,khi áp dụng công nghệ điều hành quản lý công việc myXteam thì giao diện trực quan mọi việc rõ ràng trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng thống nhất sẽ tránh việc tắc nghẽn, các phòng ban tránh đỗ lỗi cho nhau, mỗi cá nhân sẽ nắm được thông tin, công việc cụ thể, và chịu trách nhiệm công việc của mình.