Các tính năng mới Q1'18, 226, Myxteam


Các tính năng mới Q1'18

Các tính năng mới

Myxteam gửi đến người dùng các tính năng mới nâng cấp trong Q1'18. Đề xuất thêm tính năng để hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp vui lòng nhấn hỗ trợ hoặc mail về: support@myxteam.com để được ghi nhận và xem xét.

 

  • Nhắc việc đến toàn bộ các thành viên trong công việc: Chức năng nhắc việc giúp chúng ta nhớ những công việc cần làm nhưng cần xử lý ở thời gian cố định. Việc này có thể nhắc nhở trước ngày cần hoàn thành công việc hoặc sau khi công việc hoàn thành. Tính năng nhắc việc cho toàn bộ thành viên trong công việc thường được tạo ra bởi người tạo công việc hoặc admin của team/ kế hoạch. Mục đích dùng cho các cuộc họp lên lịch cụ thể để nhắc các thành viên còn lại ngồi lại với nhau. Hay nhắc nhở cho một sự kiện quan trọng, vì mỗi công việc chỉ có 1 thành viên thực hiện.Nhắc việc có thể nhắc cho công việc chính hoặc cho tất cả công việc con. Việc thông báo sẽ hiển thị " Tên của công việc đó "
    https://myxteam.com/nhac-viec-reminder-nhac-toan-bo-thanh-vien-trong-cong-viec-56.html#myxteam

 

 

  • Lọc lại các thông báo theo thời giam: Giúp cho xem lại các công việc tương tác liên quan đến mình, có thể đánh dấu lại là chưa đọc để có thể hiển thị trên @ hay thông báo chuông

 

  • Khóa task: không cho phép các thành viên mời được thành viên khác vào công việc hiện tại trong trường hợp mời thành viên được quyền theo dõi các công việc trước đó

 

 

  • Thêm tính năng thanh toán, gia hạn gói trên điện thoại: vào màn hình việc của tôi, chọn biểu tượng cá nhân ( hình người trên góc phải ), chọn gói đăng ký và lựa chọn gia hạn gói phù hợp.

 

  • Xem việc của nhân viên trên điện thoại : vào chat/ danh bạ/ xem chổ chữ i , và chọn lọc xem việc của nhân viên theo thồi gian cần thiết

 

 

  • Upload được nhiều hình ảnh trên điện thoại cho công việc hoặc chat: thêm được nhiều hình ảnh khi tạo việc phù hợp làm việc online không trên máy tính

 

 

  • Xem công việc của các thành viên theo lịch ( Gantt view ) : Vào kế hoạch chọn xem theo lịch, hệ thống sẽ đưa các việc cần thực hiện theo lịch đã tạo.

 

 

 

Ngoài ra có thể kết hợp thêm bộ lọc để xem theo từng thành viên và việc được giao theo thời gian

 

 

  • Hiển thị hình ảnh trong công việc trên điện thoại: giúp ta xem lại các hình ảnh ở chế độ view dễ dàng, thuận tiện khi làm việc trên điện thoại.