Các tính năng mới Q2'18, 340, Myxteam


Các tính năng mới Q2'18

Các tính năng mới trong Quý 2 năm 2018

1. Tìm kiếm thông tin trên Myxteam 

2. Search hoặc thêm thành viên để chat, comment, hoặc các tương tác khác bằng tên hiển thị và email

3. Mặc định tạo kế hoach mới là chủ kế hoạch tự sắp xếp

4. Để "đánh dấu đã xem tất cả" trên phần thông báo 

5. "Giới thiệu nhận thưởng" từ Myxteam

6. Hiển thị người đã xem trên task công việc

7.  Thêm quyền cho Người theo dõi

8. Mục "chat nhanh" ở comment trên task công việc

9.  Cấu hình doanh nghiệp

Các tính năng vừa được nâng cấp nhằm hỗ trợ cho người dùng Myxteam dễ hơn trong các thao tác, bên cạnh đó nâng cao quyền lợi của khách hàng hơn với những chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng của Myxteam.

 

1. Tìm kiếm thông tin trên Myxteam:

- Việc tìm kiếm thông tin trên Myxteam đã dễ dàng hơn, bạn không cần nhập quá chính xác các kí tự thì Myxteam vẫn hiện ra các kết quả gần giống và chính xác hơn.

2. Search hoặc thêm thành viên để chat, comment, hoặc các tương tác khác bằng tên hiển thị và email

- Nếu phải vất vả để nhớ chính xác tên mail của người bạn cần tìm kiếm thì hiện nay Myxteam đã update lên, bạn chỉ cần tìm kiếm theo tên của user.

+ Tìm kiếm tên trên task công việc:

 

+ Tìm kiếm trong nhóm chat:

 

 + Mời vào kế hoạch:

3. Mặc định tạo kế hoạch mới là "Chủ kế hoạch tự sắp xếp":

 Khi bạn tạo một kế hoạch mới thì hệ thống sẽ tự động set up thành "Chủ kế hoạch tự sắp xếp", để admin kế hoạch có thể sắp xếp các task công việc theo ý muốn, hoặc có thể thay đổi thành "Sắp xếp tối ưu theo hệ thống", hệ thống sẽ hỗ trợ người dùng tự sắp xếp các công việc theo chuẩn mà hệ thống đã đặt, giúp tối ưu hiệu quả công việc. 

 

- Trong trường hợp nếu bạn muốn hệ thống tự sắp xếp, bạn có thể chọn "Sắp xếp tối ưu theo hệ thống", khi đó hệ thống sẽ sắp xếp các công việc theo thứ tự thời gian.

 

4. Để "đánh dấu đã xem tất cả" trên phần thông báo:

- Nhằm bỏ qua những thông báo không cần thiết , bạn có thể chọn nút "đánh dấu xem tất cả" tại phần thông báo, thay vì bạn phải bấm "đã xem" cho từng thông báo, giúp giảm lượng thông báo để có thể nhận được những thông báo cần thiết hơn.

 

- Ngoài ra, bạn có thể xem lại các thông báo đã đọc để kiểm tra lại thông tin, các thông báo có thể lọc theo từng kế hoạch, trạng thái và thời gian nhận thông báo.

 

 

5. "Giới thiệu nhận thưởng" từ Myxteam:

- Bạn đang là user của Myxteam, bạn có thể chia sẻ những lợi ích mà Myxteam mang lại với bạn bè, đối tác, và bạn sẽ nhận được những quyền lợi từ Myxteam. Hãy chia sẽ Myxteam để nhận được phần thưởng từ Myxteam nhé.

 

 

6. Hiển thị người đã xem trên task công việc: 

- Trong phần Nhật ký hoạt động của từng công việc, ngoài ghi nhận các hoạt động của công việc, nay Myxteam hiển thị thêm phần "Thành viên đã xem công việc này". Việc hiển thị này để chắc chắn rằng người được giao việc đã nhận được công việc. Đây là cách xác nhận thông tin khi được giao việc.

 

 

7. Thêm quyền cho Người theo dõi:

- Hiện tại, Người theo dõi có thể tạo được công việc con và gắn cho chính mình, cũng như sẽ có quyền xóa, chỉnh sửa phần công việc con tự tạo đó. Tính năng này nhằm hỗ trợ cho người thực hiện chính của công việc không mất thời gian trong việc giao việc cho các thành viên tham gia ở công việc đó.

 

 

8. Mục "chat nhanh" ở comment trên task công việc:

- Khi thành viên khác comment bạn có thể bấm vào chat nhanh với họ để trao đổi về vấn đề đang nói đến trong commnet, để việc tương tác công việc được nhanh chóng hơn mà không phải qua mục chat tìm kiếm người cần chat để trao đổi.

 

9. Cấu hình doanh nghiệp:
- Hiện tại, phần cấu hình doanh nghiệp là những "cài đặt đặc biệt" phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp, trong Myxteam có 4 mục để hỗ trợ chủ tài khoản kiểm soát được việc phân quyền trong công ty:


Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý.
- Khi chủ tài khoản chọn vào mục này, thì các thành viên tham gia trong team hoặc kế hoạch sẽ tham gia trực tiếp mà không cần xác nhận tham gia.

Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch
- Để kiểm soát được các kế hoạch một cách chặt chẽ hơn thì chủ tài khoản chọn mục này, ngoài chủ tài khoản ra sẽ không ai có thể tạo được thêm các kế hoạch mới.

Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện
- Hạn chế việc thành viên đã được giao việc tự ý đổi ngày và người thực hiện.

Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch

- Trước đây, nếu chỉ là người theo dõi, bạn sẽ không thể di chuyển công việc từ cột này qua cột khác, nay các thành viên trong 1 kế hoạch có thể di chuyển tuỳ theo nhu cầu công việc.