Cấu hình tài khoản, 71, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Cấu hình tài khoản

Cấu hình tài khoản là để cập nhật thêm các thông tin cá nhân của bạn như Tên người dùng (tên hiển thị khi bạn tương tác với các thành viên khác) hay Hình đại diện.

Với ứng dụng myXteam WorkDone trên Web 

Bạn nhấp vào tên của mình trên góc bên phải màn hình, chọn mục "Cấu hình tài khoản".

 

Bạn cập nhật thêm các thông tin cho tài khoản của bạn như:

- Tên người dùng: tên hiển thị khi bạn tương tác với các thành viên khác.

- Số điện thoại.

- Ngày sinh.

- Giới tính.

- Hình đại diện: hình để các thành viên khác nhận diện được bạn thay vì nhìn tên.

Sau khi chỉnh sửa xong, bạn nhấn "Cập nhật" để hệ thống ghi nhận.

 

Với ứng dụng myXteam WorkDone trên Mobile