Cấu hình X-BOT, 384, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Cấu hình X-BOT

Làm sao có thể quản lý được việc bạn đã giao đi và tình trạng hiện tại của chúng như thế nào?

 

 

 

Khi bạn giao việc cho nhân viên nhưng không biết rõ tình trạng nhân viên đó có hoàn thành công việc đúng tiến độ hay không, hay công việc đã quá hạn. Để kiểm tra việc này thường sẽ tốn rất nhiều thời gian để vào xem việc của từng nhân viên hoặc dự án, hiện tại MXT có nâng cấp tính năng mới: "Cấu hình X-BOT".

X-Bot là dạng Bot tự động báo cáo cho bạn biết công việc quá hạn của mình hoặc việc mà mình gán cho người khác thông qua tin nhắn hằng ngày. X-bot sẽ giúp bạn kiểm soát công việc theo đúng tiến độ dự án.

 

Bạn vào phần tên của mình bên góc phải màn hình, chọn mục "Cấu hình X-Bot".

 

Myxteam sẽ hiện ra màn hình để bạn cài đặt X-Bot.

1. Nhắc các việc quá hạn: 

- Tại mục Thiết lập thời gian nhắc: X-Bot sẽ gửi tin nhắn mỗi ngày cho bạn vào đúng giờ mà bạn đã đặt.

- Tại mục Nhắc các việc quá hạn: bạn tick vào loại công việc quá hạn mà bạn muốn X-Bot thông báo cho bạn.

Ngoài ra, X-Bot sẽ không nhắn tin báo đến bạn những công việc vượt quá số ngày mà bạn đã đặt tại mục "Không nhắc việc quá hạn vượt quá <số> ngày".

2. Nhắc các việc cần làm và tới hạn hôm nay:

- Việc đã lên kế hoạch: là những công việc mà bạn có khung thời gian thực hiện trong nhiều ngày.
Ví dụ: bạn tạo một công việc A, ngày thực hiện là ngày 01/01 đến ngày 03/01. MyXBot sẽ thông báo công việc này cho bạn vào ngày 01/01 và ngày 02/01.

- Việc tới hạn cuối: là những công việc mà hôm nay bạn phải hoàn thành xong.
Ví dụ: công việc A với ngày thực hiện là ngày 01/01 đến ngày 03/01. MyXBot sẽ thông báo công việc này cho bạn vào ngày 03/01.

Sau khi đã cấu hình xong, bạn bấm Lưu. X-bot sẽ bắt đầu báo cáo cho bạn vào ngày hôm sau.

A. ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC QUÁ HẠN:

- Khi không có việc quá hạn:

 

- Khi có việc quá hạn:

 

 

Khi X-bot báo bạn có công việc quá hạn, sẽ có kèm theo đường link dẫn đến công việc đó, và bạn có thể giải quyết công việc ngay lập tức, không cần phải tìm kiếm xem công việc quá hạn đó nằm ở team nào, kế hoạch nào, và là công việc nào.

Khi X-bot báo công việc bạn giao đi cho người khác bị quá hạn, tại vị trí @ kèm tên thành viên đó, bạn có thể nhấp vào tên thành viên để ngay lập tức tương tác với thành viên đó qua chat.

 

B. ĐỐI VỚI VIỆC ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH VÀ VIỆC TỚI HẠN CUỐI:

Tương tự như việc quá hạn, X-bot sẽ thông báo công việc kèm theo link để bạn ngay lập tức tương tác, giải quyết công việc đó.

- X-bot thông báo bạn không có việc đã lên kế hoạch hoặc việc tới hạn cuối:

 

- X-bot thông báo khi bạn có việc đã lên kế hoạch:

 

- X-bot thông báo khi bạn có việc tới hạn cuối phải hoàn thành trong hôm nay:

Nếu bạn muốn tắt "Cấu hình X-Bot", bạn chỉ việc bỏ tick 2 loại công việc quá hạn và bấm Lưu.

 

Bạn có thể xem thêm:

1. Cài đặt Myxbot trên Android.

2. Cài đặt Myxbot trên IOS.