Chat và các tính năng chung, 86, Myxteam


Chat và các tính năng chung

Hiện có 2 cách để chat cửa sổ nhỏ mà của sổ lớn, chúng ta nhấp vào biểu tượng chat trên màn hình

 

 

Sau đó tiếp các tính năng cần thiết để sử dụng chat:

 1. Nhóm chat và danh sách chat gần đây
 2. Thêm nhóm chat
 3. Tìm danh bạ chat
 4. Nhóm chat trong kế hoạch
 5. Tìm kiến nhóm hay danh bạ chat trước đó
 6. Viết nội dung chat
 7. Đính kèm hình ảnh, file
 8. Danh sách thành viên trong nhóm chat
 9. Tìm kiếm nội dung trong nhóm chat trước đó
 10. Tìm kiếm file lưu trong nội dung chat
 11. Tìm kiếm link trong nội dung chat
 12. Cài đặt thông báo chat

 

2. Tạo nhóm chat

Bấm dấu " + " và điền tên miêu tả cho nhóm chat, sau đó mời các thành viên vào và nhấn " TẠO "

 

Xem thêm chi tiết tạo nhóm chát tại: https://myxteam.com/tao-nhom-chat-88.html#myxteam

3. Danh bạ

Danh bạ dùng để tìm kiếm chat cá nhân với các thành viên trong danh bạ của mình, phần này tương tự như facebook, zalo. Vào biểu tượng người sau đó nhấp vào ô tìm kiếm và nhập email để mời vào chat, sau đó nhấn Enter để ra giao diện chat với người đó.

 

 

4. Nhóm chat trong kế hoạch

Khi tạo kế hoạch chúng ta có chức năng cho phép chat, sau khi bật tính năng thì sẽ hiện ở bên này. Tìm kế hoạch cần thiết và nhấp vào chat với các thành viên.

 

5. Tìm kiến nhóm hay danh bạ chat trước đó

Thanh tìm kiếm giúp chúng ta tìm nhanh nhóm chat hay danh sách người đã chat với mình để cần liên hệ để chat. Nhấp vào biểu tượng nhóm chat như hình và nhập tên cần tìm trong ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ lọc ra các thông tin liên quan đến tìm kiếm của mình. Sau đó tìm nhóm chat hay danh sách cần tìm và nhấp vào để chat tiếp.

 

6 . Viết nội dung chat

Điền nội dung cần chat và nhấp Enter, nếu muốn nhắc tới người nào thì nhấp @ + Tên

7. Đính kèm hình ảnh, file

Nhấp vào biểu tượng đính kèm sau đó đưa hình ảnh vào, hoặc kéo hình ảnh từ máy tính bỏ trực tiếp vào

 

8. Danh sách thành viên trong nhóm chat

Xem có bao nhiêu thành viên trong nhóm, nếu bạn là người tạo nhóm thì có thể xóa thành viên, ngược lại chỉ có thể rời nhóm chat.

 

9. Tìm kiếm nội dung trong nhóm chat trước đó

Khi tương tác lâu ngày thì thông tin trôi đi rất nhanh, hệ thống giúp bạn tìm kiếm lại nội dung mình cần tìm nhanh nhất. Gõ vào ô tìm kiếm và điền nội dung cần, hệ thống sẽ lọc các tin có từ khóa liên quan, bao gồm cả người viết nội dung đó. Kéo thanh cuộn để tìm nội dung phù hợp cho mình.

 

10. Tìm kiếm file lưu trong nội dung chat

Khi tương tác lâu ngày thì thông tin trôi đi rất nhanh, hệ thống giúp bạn tìm kiếm lại những file nhanh nhất. Nhấp vào biểu tượng file và gõ tên file cần tìm, sau đó kéo thanh cuộn để tìm file mình cần.

 

11. Tìm kiếm link trong nội dung chat

Khi tương tác lâu ngày thì thông tin trôi đi rất nhanh, hệ thống giúp bạn tìm kiếm link nhanh nhất.

 

12. Cài đặt thông báo chat

Thông báo nhận tin nhắn khi có thành viên chat, vào biểu tượng cài đặt và nhấn tích xác nhận thông báo.