Công ty thiết kế Milimet Vuông thành công cùng MyXteam, 291, Myxteam
Blog myXteam

Công ty thiết kế Milimet Vuông thành công cùng MyXteam

Milimet vuông "mm2" là công ty kiến trúc trẻ đang hoạt động tại Thành Phố Đà Nẵng - Sài Gòn - Hà Nội - Ninh Bình... với tuổi trẻ chúng tôi có sự sáng tạo năng động nhưng không phải là một nhóm ít kinh nghiệm trong thiết kế mà ngược lại chúng tôi đã tham ra thiết kế rất nhiều dự án lớn tại thành phố Đà Nẵng, và đặc biệt với sức trẻ sự sang tạo cùng với ứng dụng công nghệ cao vào thiết kế chúng tôi có những thế mạnh cạnh tranh như sau.

Thế mạnh cạnh tranh của chúng tôi: 

 Cam kết đem lại lợi ích cho khách hàng trước khi tính tới lợi ích công ty
 Chúng tôi là một nhóm Kiến trúc sư trẻ với kinh nghiệm không hề trẻ 
 Sáng tạo là yếu tố được ưu tiên 
 Tốc độ thiết kế, tốc độ hoàn thành công việc trong thời gian ngắn là một lợi thế 
 Tham gia thiết kế rất nhiều loại công trình trong nước và nước ngoài 
 Chúng tôi có một cộng đồng nhà thiết kế chuyên nghiệp hõ trợ khi gặp khó khăn


Website: http://mm2.vn/ 

Sử dụng MyXteam quản lý công việc, quản lý dự án, quản lý công trình, quản lý nhân sự

 

Với công cụ quản lý công việc MyXteam công việc, dự án, công trình tại MM2 sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng, doanh nghiệp không tốn thời gian tìm những email thất lạc, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam

Với myXteam, quản lý dự án, công trình sẽ dễ dàng, hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc.Với MyXteam hiệu quả công việc là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc.

Quan trọng hơn hết với MyXteam bạn đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc, dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống .

Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý  

 

Chuyên mục : Khách hàng