Công ty TNHH WTG: Theo dõi tiến độ công trình không còn là khó khăn với myXteam., 627, Myxteam
Blog myXteam

Công ty TNHH WTG: Theo dõi tiến độ công trình không còn là khó khăn với myXteam.

 

Tiến độ hoàn công, yếu tố then chốt đến thành công của doanh nghiệp thiết kế

Đối với các nhà thầu thi công và thiết kế như chúng tôi, tiến độ công trình hoàn thành nhanh hay chậm sẽ là yếu tố đóng vai trò quyết định đến độ hài lòng của khách hàng, cũng như khả năng nhận về các dự án khác nhau.

Nếu các nguồn nhân lực không phối hợp với nhau tốt để đáp ứng tiến độ thì cho dù họ có giỏi đi chăng nữa thì khách hàng cũng không sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp và đối thủ sẽ dễ dàng cướp đi nguồn khách vốn có.

Doanh nghiệp của chúng tôi đứng trước áp lực rất lớn về thời gian hoàn công của dự án cũng như đáp ứng được kì vọng liên tục đổi mới của khách hàng. Với đặc thù là một doanh nghiệp thi công là đồng nghĩa chúng tôi phải phối hợp tốt nhiều nguồn lực và nhân lực khác nhau để đạt đúng mục tiêu đề ra.

Vì vậy, để không ngừng hoàn thiện giá trị dịch vụ, chúng tôi luôn phải đưa ra một chiến lược quản lí trong đó tiến độ công việc là một trong những mục đích chính để hướng đến. Bên cạnh đó, công cụ quản lí cũng phải được tối ưu nhất để có thể đồng hành cùng khả năng tạo ra hiệu ứng tốt cho chiến lược.

Giái pháp quản lí công nghệ 4.0, sức mạnh cho những đổi thay

Trải qua quá trình sử dụng thử myXteam - ứng dụng quản lí công việc, công ty TNHH đã nhận ra rằng: Giải pháp công nghệ là con đường ngắn nhất để đi đến đổi thay. MyXteam đã giúp chúng tôi giải quyết được những nhu cầu cơ bản trong quản lí công việc cũng như tiến độ dự án.

Với nền tảng xử lí công việc chuyên dụng, chúng tôi có thể quản lí tất cả các đầu mục công việc cũng tiến động của từng nhóm việc một cách nhanh chóng. Chúng tôi xử lí dễ dàng hơn, nắm công việc kỹ hơn và đặc biệt có thể đưa ra phương án giải quyết vấn đề nhanh nhất để hạn chế thất thoát thời gian.

Bên cạnh đó, ứng dụng myXteam cũng tăng được sự liên kết thông tin của từng phòng ban với nhau, tất cả quy trình đều được xử lí nhanh gọn nhất dựa trên nền tảng này. Do đó, tiến độ công việc được cải thiện đáng kể và chúng tôi thật sự có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng hiện tại.

“Cám ơn myXteam, ứng dụng quản lí công việc đã mang đến cho chúng tôi niềm vui và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống" - Công ty TNHH WTG.

Chuyên mục : Khách hàng