Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Nam VNDC cùng MyXteam, 217, Myxteam
Blog myXteam

Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Nam VNDC cùng MyXteam

 

Giới Thiệu Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Nam VNDC

Lĩnh vực hoạt động 

 1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp.
 2. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông, cầu, đường bộ.
 4. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
 5. Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 6. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.
 7. Thiết kế cấp thoát nước công trình.
 8. Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.
 9. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ công trình công nghiệp.
 10. Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ).
 11. Giám sát công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước công trình dân dụng.
 12. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp.
 13. Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán.
 14. Tư vấn lập dự án.
 15. Tư vấn quản lý dự án.
 16. Thẩm định dự án.
 17. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: dân dụng – công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hệ thống cấp – thoát nước.
 18. Tư vấn đấu thầu.
 19. Tư vấn về môi trường.
 20. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
 21. Xây dựng nhà các loại.
 22. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
 23. Xây dựng công trình công ích.
 24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
 25. Hoàn thiện công trình xây dựng.
 26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
 27. Và các lĩnh vực kinh doanh khác.

Tầm Nhìn Sứ mệnh 

Sơ đồ tổ chức 

Website:  http://vndc.com.vn/ 

Sử dụng MyXteam quản lý công việc, quản lý thiết kế công trình, quản lý dự án 

Cán bộ nhân viên VNDC tìm hiểu và ứng dụng MyXteam để quản lý dự án, quản lý công việc, quản lý thiết kế công trình của công ty

Với ứng dụng MyXteam công việc thiết kế quản lý công trình ,dự án sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng, doanh nghiệp không tốn thời gian tìm những email thất lạc, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam

Khi áp dụng công nghệ điều hành quản lý dự án myXteam thì giao diện trực quan mọi việc rõ ràng trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng thống nhất sẽ tránh việc tắc nghẽn, các phòng ban từ thiết kế đến xây dựng  tránh đỗ lỗi cho nhau, mỗi cá nhân sẽ nắm được thông tin, công việc cụ thể, và chịu trách nhiệm công việc thiết kế của mình.

Công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm myXteam sẽ đo lường mức độ hoàn thành công việc của công ty, ai làm nhiều việc ai làm ít việc, việc nào đã xong, việc nào chưa xong, việc đã xong nhưng trong tình trạng trễ hẹn bao nhiêu ngày.

Khi áp dụng công nghệ myXteam thì lịch sử trao đổi công việc được lưu trữ cụ thể trên từng công việc đã giao, giúp cho bạn thay thế người mới để tiếp tục công việc thiết kế, xây dưng tiếp theo một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Quan trọng hơn hết với MyXteam bạn đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc .

Chúc quý công ty ứng dụng thành công MyXteam 

Chuyên mục : Khách hàng