Copy các kế hoạch mẫu, 91, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Copy các kế hoạch mẫu

Template (mẫu) kế hoạch được các chuyên gia thiết kế sẵn, giúp bạn nhân bản nhanh chóng cho đội nhóm của bạn, tránh sai lầm khi thực hiện kế hoạch.

 

 

 

Template về Thiết kế - thi công nội thất: http://templates.myxteam.com/template-du-an/

 

Template về Đào tạo kiến thức chung: http://templates.myxteam.com/template-dao-tao/

 

Bạn có thể tham khảo các templates thuộc các lĩnh vực khác nhau tại đây:

http://templates.myxteam.com/

 

Ngoài ra, trên hệ thống Myxteam cũng đã xây dựng thêm một vài template mẫu khác.

Bạn vào nút "Tạo mới" bên góc phải màn hình, chọn "Copy từ team mẫu".

 

Bạn có thể nhấn vào mục màu xanh tương ứng với kế hoạch mẫu bạn cần để xem trước nội dung kế hoạch, hoặc bạn tick chọn vào trước kế hoạch đó để copy thẳng kế hoạch về team của bạn. Bạn có thể copy nhiều team, nhiều kế hoạch cùng lúc.

 

Sau khi bạn nhấn Xem trước, kế hoạch phù hợp với quy trình công ty của bạn, bạn cũng có thể copy về ngay tại đây.

Bạn vào nút bánh răng bên góc phải màn hình, chọn mục Copy kế hoạch. Sau đó điền các thông tin như khi bạn tạo 1 kế hoạch mới, và nhấn Lưu.