Copy kế hoạch mẫu sang kế hoạch mới, 50, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Copy kế hoạch mẫu sang kế hoạch mới

Sau khi 1 dự án hoàn thành thì chúng ta sẽ có 1 kế hoạch mẫu, những dự án sau không cần tạo mới. Chúng ta vào kế hoạch đó và tiến hành copy kế hoạch ra tương tự để không tốn thời gian của mình. Có thể đem toàn bộ thành viên của mình sang kế hoạch mới nếu các thành viên có cùng trong team.

 Vào kế hoạch cần copy, bấm bánh răng như hình chọn copy kế hoạch

 

 

 

Tiếp đến chúng ta thêm các thông tin cần thiết như trong phần tạo kế hoạch và lưu lại:

 • Copy từ kế hoạch khác: tích để chọn tính năng copy 
 • Copy luôn member sang kế hoạch mới (nếu có trong team mới): Chỉ áp dụng khi copy kế hoạch từ team này qua team khác. Thành viên chỉ đi qua những ai có trong team kia,hệ thống sẽ tự loại ra, nếu cần qua hết thì mời vào team trước để các công việc đã gán người thực hiện cũng như người theo dõi đi theo. Nếu không sẽ là người copy là người thực hiện
 • Lựa chọn kế hoạch cần copy
 • Tên kế hoạch: Đặt tên cho kế hoạch mới
 • Mô tả: Mô tả cho kế hoạch khi cần thiết
 • Ngày bắt đầu: Chọn ngày cho dự án
 • Ngày kết thúc: Thường bỏ ngày này vì nếu công việc sau này phát sinh vượt ngày này thì phải vào chỉnh lại
 • Team: Chọn team cần đến cho kế hoạch
 • Cho phép chát: Tính năng này dùng để chát những thành viên trong kế hoạch này, muốn thêm thành viên thì phải mời vào kế hoạch, không thêm được như nhóm chat
 • Cho phép thành viên mời thành viên mới: Chọn nếu muốn thành viên mời thêm vào được
 • Private: Chỉ các thành viên mới thấy được kế hoạch này
 • Public: Chỉ cần link kế hoạch thì ai cũng có thể xem. Không nên chọn chổ này
 • Lưu: hoàn tất việc copy

 

 

 

 

Tiếp đến hệ thống sẽ chạy tới kế hoạch mới, bây giờ chúng ta tiếp tục bước thêm thành viên và tạo công việc cho các thành viên trong kế hoạch.