Đăng xuất tài khoản, 67, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Đăng xuất tài khoản

Để tránh trường hợp bị đánh cắp thông tin khi bạn cho người khác mượn máy tính hoặc điện thoại, bạn nên đăng xuất tài khoản Myxteam. Đến khi cần làm việc, bạn có thể đăng nhập lại.

Bạn nhấp vào tên bạn trên góc bên phải màn hình và nhấn Đăng xuất.