Di chuyển Kế hoạch sang 1 team khác, 511, Myxteam


Di chuyển Kế hoạch sang 1 team khác

Để di chuyển Kế hoạch sang 1 team khác, bạn vào kế hoạch đó, nhấp vào bánh răng bên góc phải phía trên màn hình và chọn Hiệu chỉnh kế hoạch.

 

 

Sau đó, bạn thay đổi Team muốn chuyển kế hoạch đến tại mục Team, và nhấn Cập nhật.