Đổi mail mật khẩu và thay đổi tài khoản, 70, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Đổi mail mật khẩu và thay đổi tài khoản

Thay đổi tài khoản thường dùng cho trường hợp nhân viên cũ nghỉ việc và thay cho người mới vào để tiếp tục công việc Vào tên của mình trên góc phải màn hình chọn thay đổi email và mật khẩu

 

Nếu cần đổi mật khẩu thì điền lại mật khẩu mới và mật khẩu hiện tại. Thay đổi email thì điền email mới vào. Sau đó nhấn cập nhật

Khi thay đổi xong email hay mật khẩu thì hệ thống tự động đăng xuất các thiết bị, chúng ta phải đăng nhập lại bằng tài khoản mới và pass ( nếu thay email ) hoặc pass khi thay mật khẩu

 

Đổi mail mật khẩu và thay đổi tài khoản ít được dùng chỉ dùng khi có nhân viên nghỉ việc