Đổi mail mật khẩu và thay đổi tài khoản, 70, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Đổi mail mật khẩu và thay đổi tài khoản

Việc thay đổi tài khoản thường dùng cho trường hợp nhân viên cũ nghỉ việc và thay cho người mới vào để tiếp tục công việc.

LƯU Ý: Email mới phải là email chưa tạo tài khoản Myxteam.

Bạn vào tên của mình bên góc phải màn hình, chọn mục "Đổi Email và Mật khẩu".

 

 

Thay đổi mật khẩu: Bạn điền vào mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. Sau đó nhấn "Cập nhật".

 

Thay đổi Email: Hệ thống đã hiển thị sẵn Email hiện tại, bạn chỉ cần nhập Email mới và nhấn "Cập nhật".

 

Sau khi thay đổi xong email hay mật khẩu, hệ thống sẽ tự động đăng xuất các thiết bị, bạn phải đăng nhập lại bằng Email mới (khi đổi Email) hoặc mật khẩu mới (khi đổi mật khẩu).

Trường hợp nếu email mới của bạn đã có tài khoản Myxteam, bạn đăng nhập vào tài khoản của email mới và Xoá tài khoản, sau đó bạn có thể thay đổi email.

Ví dụ: Bạn đang dùng tài khoản với email A, và bạn cần thay đổi sang email B, nhưng email B đã có tài khoản Myxteam. Cách làm như sau:

Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài khoản với email B và Xoá tài khoản.

Hướng dẫn Xoá tài khoản: Xoá tài khoản trên Myxteam.

Bước 2: Bạn đăng nhập vào tài khoản với email A và thay đổi thành email B (thao tác như các hình trên).

Đổi email và mật khẩu ít được dùng, chỉ dùng khi có nhân viên nghỉ việc.