Đổi mail mật khẩu và thay đổi tài khoản, 70, Myxteam


Đổi mail mật khẩu và thay đổi tài khoản

Việc thay đổi tài khoản thường dùng cho trường hợp nhân viên cũ nghỉ việc và thay cho người mới vào để tiếp tục công việc.

Bạn vào tên của mình bên góc phải màn hình, chọn mục "Đổi Email và Mật khẩu".

 

 

Thay đổi mật khẩu: Bạn điền vào mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. Sau đó nhấn "Cập nhật".

 

Thay đổi Email: Hệ thống đã hiển thị sẵn Email hiện tại, bạn chỉ cần nhập Email mới và nhấn "Cập nhật".

 

Sau khi thay đổi xong email hay mật khẩu, hệ thống sẽ tự động đăng xuất các thiết bị, bạn phải đăng nhập lại bằng Email mới (khi đổi Email) hoặc mật khẩu mới (khi đổi mật khẩu).

 

Đổi email và mật khẩu ít được dùng, chỉ dùng khi có nhân viên nghỉ việc.