Dữ liệu bảo mật như thế nào ? Làm sao biết sử dụng cloud của Microsoft, 188, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Dữ liệu bảo mật như thế nào ? Làm sao biết sử dụng cloud của Microsoft

Hiện Myxteam đặt vấn đề bảo mật lên hàng đầu, nên dữ liệu được lưu trữ trên cloud azure của Microsoft. Thông báo sử dụng notify của Amazon.

Chính sách bảo mật xem tại: https://myxteam.com/chinh-sach-bao-mat-122.html#myxteam hoặc lúc tạo tài khoản có ghi chú.

Để kiểm tra dữ liệu có lưu trữ trên Microsoft hay không, chúng ta vào địa chỉ này và nhập domain của Myxteam vào để kiểm tra.

 

Để kiểm tra Server máy chủ bên em. Anh vào link này và làm theo hướng dẫn dưới hình anh nhé: https://www.hostingchecker.com/