Giới thiệu ứng dụng một kế hoạch myxteam publish thành một trang web, 338, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Giới thiệu ứng dụng một kế hoạch myxteam publish thành một trang web

Mẹo để chia sẽ tài liệu của công ty cho các đối tác hoặc training nhân viên mà không cần phải có tài khoản Myxteam.
Hiện nay với chế độ chia sẽ dạng public của kế hoạch. Chúng ta có thể giới thiệu một kế hoạch với các nội dung là đào tạo của công ty hay chia sẽ các kiến thưc bổ ích cho người dùng. Có thể là một trang hướng dẫn online về sản phẩm, dịch vụ hay là một blog mà người đọc, xem không cần tài khoản Myxteam.
Bước 1: vào kế hoạch của mình đã xây dựng sẵn
- Vào cài đặt chọn hiệu chỉnh kế hoạch
 
 
 
 
- Chuyển chế độ từ private  sang public, sau đó lưu lại
 
 
 
Bước 2: Copy link của kế hoạch và chia sẽ cho nhân viên, đối tác, khách hàng qua các kênh giao tiếp khác ngoài Myxteam như facbook, Zale, Gmail....
 
 
 
Bước 3: Khách hàng, đối tác hay nhân viên chỉ cần vào link chia sẽ thì có thể xem được tất cả nội dung cần xem mà không cần có tài khoản Myxteam.