Hạn chế quyền thành viên trong công việc, 58, Myxteam


Hạn chế quyền thành viên trong công việc

Điều phối thành viên trong công việc, do có những công việc đặt thù mà trong cùng một TEAM nhưng chúng ta không muốn tất cả mọi người đều theo dõi công việc đó. VD: thanh toán lương chỉ cần giám đốc, kế toán trưởng và thu ngân làm việc, còn lại những bạn báo cáo thuế, kiểm toán thì không được tham gia.

 

+ Đối với thành viên đã có sẵn trong công việc. Vào team/ kế hoạch/ công việc cần hạn chế người theo dõi. 

Chọn phần người theo dõi, sau đó bỏ tích màu xanh những thành viên không cần thấy công việc này

 

+ Đối với thành viên mới: Khi mời từ kế hoạch ta tích bỏ tính năng " Cho phép người dùng này theo dõi những công việc đã tạo trước đó? "

 

 

+ Khóa task: Không cho thành viên thấy công việc trước đó dù có tích khi mời thành viên từ kế hoạch " Cho phép người dùng này theo dõi những công việc đã tạo trước đó? "

  • Ta vào trong công việc nhấp " Khóa Task "