Hạn chế quyền thành viên trong công việc, 58, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Hạn chế quyền thành viên trong công việc

Trong một công ty hoặc một phòng ban, có những công việc mà không phải ai cũng cần biết đến. Những công việc mang tính chất đặc thù đó chỉ cần những thành viên có liên quan tham gia vào. Trên Myxteam, bạn có thể hạn chế quyền theo dõi cho những thành viên không liên quan.

 

 

+ Đối với thành viên đã có sẵn trong công việc

Bạn vào Công việc cần hạn chế người theo dõi (vào Team, vào Kế hoạch và chọn Công việc).

Bạn nhấp vào "Danh sách người theo dõi" hoặc mục "Người theo dõi" phía bên phải màn hình.

 

Những thành viên nào có dấu tick màu xanh là thành viên đó đang được theo dõi công việc đó, bạn nhấn vào thành viên nào không cần theo dõi công việc này để bỏ tick. Sau khi bỏ tick, thành viên sẽ không nhìn thấy công việc này nữa nhưng vẫn ở trong kế hoạch.

Sau khi đã bỏ tick, bạn nhấn "Lưu".

 

Với bước bỏ tick này, bạn có thể áp dụng khi bạn tạo Công việc mới.

 

+ Đối với thành viên mới chưa có trong kế hoạch: Khi mời thành viên mới vào kế hoạch, bạn tick bỏ tính năng "Cho phép người dùng này theo dõi những công việc đã tạo trước đó?".

Khi được mời vào, thành viên sẽ chỉ thấy được những công việc mới tạo sau này. Còn những công việc trước đó, thành viên sẽ không thấy được. 

 

Ngoài ra, trong từng công việc có thêm tính năng "Khoá task". Với tính năng này, khi bạn mời thành viên mới vào kế hoạch, và có tick vào dấu "Cho phép người dùng này theo dõi những công việc đã tạo trước đó?", thành viên mới cũng sẽ KHÔNG THẤY công việc đó.

Bạn vào công việc, chọn mục "Khoá task", và nhấn "Xác nhận" để tiến hành khoá task.

 

Khi bạn muốn tắt tính năng này, bạn nhấp vào "Mở khoá task" và "xác nhận" để mở khoá.