Hiệu chỉnh Team, 40, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Hiệu chỉnh Team

Vào TEAM phần bánh răng chọn " Hiệu chỉnh TEAM". Lưu ý chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này

 

 

 

Sau đó chỉnh sửa lại tên cho phù hợp với mình và nhấp cập nhật.