Hỏi: MyXteam có phiên bản cài đặt riêng trên máy chủ của doanh nghiệp không?, 16, Myxteam
Blog myXteam

Hỏi: MyXteam có phiên bản cài đặt riêng trên máy chủ của doanh nghiệp không?

Đáp: Không. MyXteam có sẵn như là một SaaS tổ chức ở trên cloud. Mô hình tổ chức trên cloud của chúng tôi cho phép các nhóm làm việc an toàn và hiệu quả từ ​​bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và trên web, máy tính bảng, điện thoại thông minh, với đồng bộ xuyên suốt trên các thiết bị.

Chuyên mục : Phí dịch vụ