Hướng dẫn tải file từ myXteam không cần mở online, 508, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Hướng dẫn tải file từ myXteam không cần mở online

Hiện nay các trình duyệt đều bật tiện ích xem file online nên khi mở file từ myxteam hay ứng dụng khác đều mở xem trước. Sau đó mới có tính năng save về máy mục đích cho chúng ta có thể review trước và hạn chế chiếm dung lượng máy tính khi down về..


Để có thể down file về nhanh chóng có 2 cách
- Cách 1: nhấp chuột phải vào file chọn save link as... hệ thống tự động lưu về máy

 

 


Cách 2: vào ẩn tính năng xem file trên trình duyệt. Sau đó nhấp file hệ thống tải bình thường.
Tính năng này hạn chế là mỗi lần muốn down về thì phải tắt tiện ích hay không thể xem online

Vào chrome://extensions/

Tìm 1 trong 2 tiện ích sau nếu có cài trên trình duyệt của máy tính, sau đó tắt tiện ích xuống

- Office Editing for Docs, Sheets

- Office Online

 

  

Xem thêm: https://myxteam.com/huong-dan-xem-file-online-khong-can-tai-xuong-186.html#myxteam