IOS - Cài đặt Cấu hình doanh nghiệp, 551, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

IOS - Cài đặt Cấu hình doanh nghiệp

Phần cấu hình doanh nghiệp là những "cài đặt đặc biệt" phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp, trong Myxteam có 4 mục để hỗ trợ chủ tài khoản kiểm soát được việc phân quyền trong công ty.

Những "Cài đặt đặc biệt" bao gồm:

1. Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý. 

2. Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch.

3. Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện.

4. Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch.

 

Để cài đặt Cấu hình doanh nghiệp, bạn vào mục Việc của tôi dưới góc trái màn hình, sau đó chọn biểu tượng hình người phía trên.

 

Bạn chọn mục "Cấu hình doanh nghiệp".

 

Bạn bật những tính năng cần thiết và phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Cuối cùng, bạn nhấn Cập nhật.

 

Bạn có thể tham khảo thêm về Cấu hình doanh nghiệp tại đây: Cấu hình doanh nghiệp - Web App