IOS - Cấu hình nhận notify công việc, 485, Myxteam


IOS - Cấu hình nhận notify công việc

Cài đặt thông báo các nội dung cần hiển thị trên app đồng bộ với web như bình luận, có tập tin đính kèm, hoàn thành công việc

Vào biểu tượng thông báo trên màn hình góc dưới. Sau đó bấm vào cài đặt trên cùng

 

 

 

Tất cả thông báo ( chưa xem và đã xem) : phần này như facebook sẽ hiển thị lại toàn bộ thông báo bao gồm đã xem hoặc chưa xem. Nếu bỏ tích chổ này thì chỉ xem được những thông báo mới. Thông báo cũ sẽ ẩn xuống.

 

Để muốn xem hiển thị những thông tin nào liên quan trong công việc hay kế hoạch thì ta chọn ON các thông tin cần như bên hình dưới sau đó lưu lại.

 

@ là những thông tin liên quan được người khác nhắc đến mình cần giải quyết hoặc các việc liên quan gắn mình là người thực hiện.

Thông báo chung: là những thông tin xảy ra trong công việc mà mình tham gia như bình luận, đính kèm tập tin... mà không cần mình giải quyết chỉ ở góc độ theo dõi.

Biểu tượng con mắt: đánh dấu đã đọc tất cả. Khi sử dụng tính năng này thì sẽ hiển nhiên ẩn toàn bộ các thông báo xem như đã đọc. Muốn xem lại các thông báo đã đọc thì có thể xem trên web hoặc chọn tính năng hiển thị các tin đã xem và chưa xem.