IOS - Chat và các tính năng, 449, Myxteam


IOS - Chat và các tính năng

Chat là môi trường giao tiếp cần thiết cho hầu hết các doanh nghiệp cần để trao đổi thông tin qua lại với nhau. Có thể trao đổi nội bộ hay mời khách hàng vào để tương tác. Myxteam tích hợp chat trong hệ thống để thống nhất kênh giao tiếp cho nhân sự với nhau để có thể đồng nhất về tương tác.

Đầu tiên đăng nhập vào tài khoản Myxteam trên app, nhấp vào biểu tượng chat cuối góc màn hình.

 

  1. Mời thành viên vào danh bạ: biểu tượng người,thêm một thành viên vào danh bạ để chat.
  2. Gần đây: là tương tác giữa các nhóm gần đây nhất.
  3. Nhóm: là các kế hoạch có tính năng chat.
  4. Danh bạ: Danh sách các liên hệ có trong danh bạ dùng để chat.
  5. Tạo nhóm chat: biểu tượng 3 người.
  6. Tìm kiếm: là tiềm kiếm danh bạ hay nhóm chat trong danh sách cần.

Đối với tài khoản mới khi được mời vào tham gia kế hoạch thì phần danh bạ sẽ hiển thị các thành viên mình có tham gia trong kế hoạch, chỉ cần qua phần danh bạ tìm kiếm và tương tác với nhau.

Với bạn bè hay thành viên chưa có danh bạ thì ta tiến hành mời vào hoặc tạo nhóm chat để tương tác với nhau.

Mời thành viên vào danh bạ

Bấm biểu tượng nhỏ người và điền email tài khoản cần mời vào để chat sau đó nhấn nút + để mời vào danh bạ. Sau đó qua tab danh bạ tìm kiếm email vừa thêm vào, nhấp vào đó và chat với nhau.

 

Tạo nhóm chat

Bấm vào biểu tượng 3 người trên góc phải màn hình và chọn danh sách các email cần để tạo nhóm sau đó bấm DONE. Phần này chỉ dành cho danh bạ có sẵn trong danh sách của mình. Nếu cần mời thêm danh bạ mới thì ta thực hiện ở bước mời vào danh bạ trước rồi mời vào nhóm chat sau, hoặc mời vào sau khi đã tạo nhóm chat xong.

Tiếp đến nhập cho tên nhóm và bấm TẠO

Tiếp đến tương tác với nhau như đính kèm tập tin, chat, gửi video, hình ảnh....

 

 

@: Giống như facebook,zalo khi cần nhắc tới bạn nào thì chỉ cần bấm @ và gỗ thêm tên hay email người đó vào để đưa thông điệp. Ngoài ra bấm @ALL là nhắc cho toàn bộ thành viên.

Để mời tài khoản mới vào nhóm chat có sẵn, ta bấm biểu tượng i trên góc màn hình, sau đó nhập email tài khoản cần mời vào và cuối cùng bấm dấu + để hoàn thành. 

Chat từ kế hoạch

Ta bấm chọn phần nhóm và chọn kế hoạch để chat, nếu nhấp vào kế hoạch mà không chat được là do chủ kế hoạch chưa bật tính năng chat. Chỉ cần vào lại TEAM/ Kế hoạch, bấm dấu + trên góc hiệu chỉnh kế hoạch và bật tính năng chat. Sau đó quay lại và nhấp vào để chat.