IOS - Công việc và các tính năng, 795, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

IOS - Công việc và các tính năng

Để bạn có thể tương tác tốt với Myxteam như trên máy tính, Myxteam đã nâng cấp đầy đủ các tính năng hỗ trợ trên điện thoại (hệ điều hành IOS), giúp bạn có thể dễ dàng tạo và tương tác trong một công việc tương tự như khi bạn thao tác trên máy tính.

 

1.SAO CHÉP VÀ DI CHUYỂN CÔNG VIỆC

 • - Bạn có thể di chuyển hoặc sao chép công việc hiện tại sang kế hoạch mới.
 • -  Nhấp vào dấu + bên phải, bạn chọn sao chép và di chuyển công việc.

a. Sao chép công việc : có 2 cách sao chép

 1. Công việc chính : sao chép công việc chính bao gồm cả công việc con.
 2. Công việc con : sao chépcông việc chính và chuyển thành công việc con trong việc khác.
  -Copy luôn người theo dõi nếu cùng kế hoạch : giúp di chuyển toàn bộ người tham gia trong task qua công việc mới mà không cần mời lại 

b. Di chuyển công việc : có 2 cách di chuyển

 1. Công việc chính : di chuyển công việc chính bao gồm cả công việc con.
 2. Công việc con : di chuyển công việc chính và chuyển thành công việc con trong việc khác
  -Copy luôn người theo dõi nếu cùng kế hoạch : giúp di chuyển toàn bộ người tham gia trong task qua công việc mới mà không cần mời lại 

2. XÓA CÔNG VIỆC.

 • Bạn có thể xoá đi những công việc không cần thiết. LƯU Ý: đã xoá thì bạn KHÔNG THỂ LẤY LẠI được nữa.

3. KHÓA CÔNG VIỆC NÀY 

Tính năng này dùng để ngăn không cho thành viên khác mời vào theo dõi công việc này. Thường dùng trong những công việc quan trọng như làm hợp đồng, báo giá, kế toán.

- Bạn nhấp vào dấu + bên góc phải, sau đó chọn Khóa công việc này, rồi đồng ý là bạn đã khóa task thành công.

 

 

 • Để mở khóa task công việc, bạn có 2 cách để mở khóa
  1. Bạn nhấp vào dấu + bên góc phải, sau đó chọn Mở khóa công việc này, rồi đồng ý là bạn đã mở khóa task thành công.
  2.Bạn chọn vào hình ổ khóa bên góc phải, sau đó đồng ý là bạn đã mở khóa task thành công.