IOS - Đính kèm tập tin trong công việc, chat, 548, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

IOS - Đính kèm tập tin trong công việc, chat

Bạn có thể upload hình ảnh hoặc các dữ liệu có liên quan đến công việc vào task hoặc qua chat.

1. Đính kèm tập tin trong công việc.

Bạn vào 1 công việc cụ thể cần upload hình ảnh, chọn biểu tượng hình ảnh phía dưới màn hình.

 

Bạn chọn nguồn chứa hình ảnh (từ thư viện hình ảnh hay Files).

 

Bạn chọn hình ảnh cần dpload lên task công việc, có thể chọn nhiều hình ảnh cùng lúc. Sau đó bạn nhấn Chọn (Select) ở phía trên cùng bên phải màn hình.

 

Sau khi upload thành công, hình sẽ hiển thị ở mục Tập tin đính kèm.

 

2. Đính kèm tập tin trong chat.

Bạn vào room chat với thành viên hoặc group cần gửi hình, chọn biểu tượng hình ảnh bên dưới màn hình.

 

Bạn chọn nguồn chứa hình ảnh (từ thư viện hình ảnh hay Files).

 

Bạn chọn hình ảnh cần dpload lên task công việc, có thể chọn nhiều hình ảnh cùng lúc. Sau đó bạn nhấn Chọn (Select) ở phía trên cùng bên phải màn hình.

 

Sau khi upload thành công, hình ảnh sẽ hiện trong room chat. Với những tấm hình vừa mới upload, sẽ có biểu tượng thùng rác bên cạnh tấm hình để bạn có thể xoá tấm hình ngay lập tức nếu gửi sai hình.

 

Bạn có thể xem thêm:

Android - đính kèm tập tin trong công việc, chat.