IOS - Kế hoạch và các tính năng, 447, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

IOS - Kế hoạch và các tính năng

Để bạn có thể tương tác tốt với Myxteam như trên máy tính, Myxteam đã nâng cấp đầy đủ các tính năng hỗ trợ trên điện thoại (hệ điều hành IOS), giúp bạn có thể dễ dàng tạo và tương tác trong một kế hoạch tương tự như khi bạn thao tác trên máy tính.

 

Bạn vào 1 kế hoạch và nhấn dấu "+" bên góc phải phía trên màn hình.

Trong kế hoạch có các tính năng sau đây:

1. Quản lý thành viên.

2. Hiệu chỉnh kế hoạch.

3. Copy kế hoạch.

4. Đóng kế hoạch.

5. Đổi chủ kế hoạch.

6. Sao chép đường dẫn kế hoạch.

7. Rời khỏi kế hoạch ( dành cho thành viên theo dõi).

LƯU Ý: Nếu bạn không phải là Chủ kế hoạch, tại phần này, bạn sẽ chỉ có tính năng về Danh sách thành viên và Sao chép đường dẫn kế hoạch (tính năng 1 và 6). Ngoài ra, bạn sẽ có thêm mục "Rời khỏi kế hoạch".

 

1. Quản lý thành viên.

 

Để xem số thành viên trong kế hoạch, bạn vào mục "Quản lý thành viên". Tại đây, nếu bạn là chủ kế hoạch, bạn có thể thêm thành viên hoặc gỡ bỏ thành viên ra khỏi kế hoạch.

Để gỡ bỏ thành viên ra khỏi kế hoạch, bạn nhấn "Gỡ bỏ" tại vị trí thành viên đó.

 

Hệ thống sẽ hỏi xác nhận, bạn nhấn "Có" để tiến hành mời thành viên ra khỏi kế hoạch.

 

Nếu bạn muốn thêm thành viên vào kế hoạch, bạn nhấn vào dấu "+" bên góc phải phía trên màn hình. Sau đó bạn nhập tên hoặc email của thành viên muốn mời, và nhấn "Xong" để lưu.

 

2. Hiệu chỉnh kế hoạch.

 

Bạn có thể thay đổi các thông tin cơ bản của kế hoạch như tên kế hoạch, mô tả, ngày thực hiện, vị trí kế hoạch trong team nào,... 

 

Bạn có thể Bật/ Tắt chức năng Chat của kế hoạch, có cho phép thành viên mời thành viên mới hay không, thay đổi chế độ Private/ Public của kế hoạch.

 

Sau khi thay đổi, bạn nhấn biểu tượng lưu bên góc phải phía trên màn hình để lưu lại.

3. Copy kế hoạch.

 

 Tính năng này giúp sao chép nguyên kế hoạch/ dự án sang team mới hoặc team hiện tại.

Bạn điền các thông tin cho kế hoạch mới như tên, mô tả, ngày thực hiện, thuộc team nào, có cần copy người thực hiện của từng công việc hay không. Sau đó nhấn biểu tượng lưu bên góc phải phía trên màn hình.

 

4. Đóng kế hoạch.

 

Tính năng này dùng để lưu trữ lại kế hoạch, kế hoạch chỉ đóng và không hiển thị trên giao diện. Khi cần lấy lại dữ liệu, bạn vào lưu trữ để phục hồi lại. 

LƯU Ý: Thao tác phục hồi được thực hiện trên web.

Sau khi nhấn "Đóng kế hoạch", bạn nhấn "CÓ" để xác nhận đóng.

 

 

5. Đổi chủ kế hoạch.

 

 

Chuyển chủ kế hoạch nhằm mục đích giao toàn quyền cho 1 người chịu trách nhiệm kế hoạch đó thay bạn để triển khai.

Bạn chọn mục "Đổi chủ kế hoạch", sau đó bạn chọn thành viên muốn chuyển làm chủ. Bạn nhấn "Có" để xác nhận đổi chủ kế hoạch.

 

LƯU Ý: Khi chuyển chủ kế hoạch tức bạn đã giao quyền hạn của mình cho người khác và bạn sẽ mất quyền trong kế hoạch này: di chuyển, xóa, thay đổi người thực hiện...( mất quyền trong trường hợp thành viên. Với admin và chủ tài khoản vẫn không mất quyền).

6. Sao chép đường dẫn kế hoạch.

 

Dùng để share kế hoạch trong chat cho các thành viên liên quan hoặc comment trong một công việc khác để ghi chú kế hoạch này. Thay vì phải vào máy tính để lấy link, bạn có thể copy link ngay trên IOS.

 

7. Rời khỏi kế hoạch (nếu bạn không là chủ kế hoạch)

 

Nếu kế hoạch bạn đang tham gia không liên quan đến bạn, hoặc bạn không còn công việc tại kế hoạch này nữa và bạn muốn rời khỏi kế hoạch này, bạn chọn "Rời khỏi kế hoạch".

LƯU Ý:

- Nếu bạn đang là chủ kế hoạch, bạn sẽ không thấy mục này, và bạn cần phải chuyển chủ kế hoạch trước khi rời khỏi kế hoạch.

- Sau khi rời khỏi kế hoạch, tất cả các công việc trước đó bạn có thể theo dõi, bạn sẽ không theo dõi được nữa. Nếu muốn tham gia vào lại, bạn cần phải được mời vào kế hoạch.

Sau khi nhấn rời kế hoạch, hệ thống sẽ hỏi xác nhận lần nữa, bạn nhấn "Có".