IOS - Tạo công việc, 794, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

IOS - Tạo công việc

Tạo công việc là tạo những việc cần làm trong quy trình của từng dự án hay kế hoạch. Công việc có thể diễn ra trong ngày hoặc một khoảng thời gian nhất định. Khi việc mà thời gian thực hiện nhiều hơn một ngày thì ta nên phân rã công việc ra thêm những việc con ( checklisst ) với ngày thực hiện trong ngày. Để tạo công việc thì ta vào TEAM/ Kế hoạch / Nhóm công việc cần tạo trước rồi sau đó bấm nút tạo công việc

1. TẠO CÔNG VIỆC

Có hai cách tạo công việc:

 • Cách 1 bấm phím tạo công việc ở nhóm tương ứng
 • Cách 2 bấm vào biểu tượng cây bút cuối góc

   1. Team chứa công việc.
   2. Tạo tên công việc : Điền nội dung công việc cần làm: VD dọn vệ sinh văn phòng
   3. Kế hoạch chứa công việc
   4. Nhóm công việc chứa công việc
   5. Ngày thực hiện, nhấp vào lựa chọn ngày thực hiện
    • Hôm nay
    • Ngày mai
    • Ngày mốt
   6. Người theo dõi : người được xem và tạo công việc con hỗ trợ cho người thực hiện chính hoàn thành công việc.
   7. Nhãn màu :Nhãn màu: đánh dấu mà công việc
   8. Người thực hiện: người chịu trách nhiệm chính cho task công việc được giao.
   9. Sau đó nhấn XONG để lưu lại. Tiếp đó nhấp trực tiếp vào công việc để mô tả chi tiết công việc cần thực hiện rồi lưu lại. VD như Dọn văn phòng, lau cửa, sắp xếp bàn ghế....

2. TẠO CÔNG VIỆC CON

Nhấp vào + chọn tạo công việc con và làm tương tự như việc chính

 • Nội dung cần thực hiện
 • Mô tả chi tiết công việc
 • Người thực hiện
 • Ngày thực hiện
 • Sau đó bấm biểu tượng SAVE hoặc chọn TẠO để lưu lại

3.GẮN NGƯỜI THỰC HIỆN

Nhấp vào + chọn Gắn người thực hiện là tính năng chỉnh sửa lại người thực hiện công việc

Người thực hiện là người có tích xanh, nếu bạn muốn chọn người khác thì cứ nhấp vào tên họ.

Hoặc thêm người thực hiện không có trong danh sách thì chọn dấu + bên phải, bạn sẽ có 2 cách để nhập:

 1. Chọn từ Lấy tất cả: là danh sách đc lấy từ danh bạ của bạn

 

2. Chọn từ team : danh sách đc lấy từ team bạn tham gia

Sau đó nhập tên/ email của người được chọn, bấm vào tên họ rồi chọn Xong.

 

4. NGƯỜI THEO DÕI

Là tính năng chỉnh sửa lại người theo dõi trong công việc, nhấp vào người cần theo dõi hay bỏ theo dõi quan sát dấu tích màu xanh là theo dõi. Sau đó nhấp lưu lại.