Kế hoạch mẫu, Trang 1

Mẫu kế hoạch hành chính, giấy tờ công ty.

Là một doanh nghiệp công ty chúng tôi có rất nhiều giấy tờ, hồ sơ tuyển dụng, hành chính thường xuyên dùng đến, nhưng môi lần dùng thì đi tìm toán cả lên, không biết giấy tờ nào là mới, cũ, đang nằm tại máy nào. rất tốn thời gian tìm kiếm mà còn phụ thuộc người lưu trữ. 

Với giải pháp quản lý kế hoạch myXteam chúng tôi có thể dùng để tập hợp các loại giấy tờ trong kế hoạch " Chuẩn hoá hệ thống giấy tờ, hành chính  "

Ở đây chúng tôi phân loại và phân quyền được xem rõ ràng giúp việc tìm kiếm dễ dàng. đặc biệt là dữ liệu Cloud chúng tôi có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. không phụ thuộc vào nhân sự nào giúp giải quyết công việc cần đến giấy tờ rất nhanh chóng ==> mời bạn xem video

 

Bấm vào ngay link xem kế hoạch mẫu trên MyXteam

Kế hoạch tuyển dụng 

Quản lý giấy tờ công ty 

Thông báo truyền thông 

Văn hoá doanh nghiệp