Khôi phục file đã xoá (thùng rác 60 ngày), 710, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Khôi phục file đã xoá (thùng rác 60 ngày)

Nếu bạn đã xoá file đính kèm nhưng cần khôi phục lại, bạn có thể vào mục Drive của Myxteam để lấy lại file. Myxteam cho phép lưu trữ lại file đã xoá trong vòng 60 ngày (kể từ ngày xoá file).

 

LƯU Ý: Chỉ có CHỦ TÀI KHOẢN mới có thể khôi phục được file đã xoá.

Bạn chọn nút Drive (biểu tượng ổ đĩa) ở phía trên màn hình, chọn mục Thùng rác. 

1. Dạng hiển thị file:

Bạn có thể xem các file theo 2 dạng:

Dạng 1: liệt kê dọc theo tên các file.
 

Dạng 2: liệt kê thêm hình ảnh các file.2. Sắp xếp file:

Các file được sắp xếp theo 2 cách:

- Theo ngày xoá: hệ thống mặc định file xoá gần nhất sẽ nằm trên cùng, file xoá thời gian xa hơn sẽ nằm bên dưới. Nếu bạn cần thay đổi thứ tự ngược lại, bạn chọn mục "Sắp ngược".

- Theo tên: file sẽ được sắp xếp theo tứ tự a,c,b... của tên file. Nếu bạn cần thay đổi thứ tự ngược lại, bạn chọn mục "Sắp ngược".

 

3. Tìm kiếm file:

Bạn có thể dùng mục Tìm Kiếm để tìm nhanh file đã xoá. Bạn nhấp vào biểu tượng Kính lúp, nhập tên file, chọn theo số ngày đã xoá file và nhấn "Tìm".

 

4. Xem file:

Nếu là file hình ảnh, bạn có thể xem file tại thùng rác trước khi cần lấy lại file. Bạn nhấp vào tên file hoặc nhấp vào bánh răng, chọn mục "Xem".

Nếu là file word, excel..., bạn cần tải file về để xem. Nhấp vào bánh răng và chọn "Download" để tải file về máy.

 

5. Xoá vĩnh viễn file trong thùng rác:

Để làm trống thùng rác, bạn có thể xoá vĩnh viễn file.

LƯU Ý: Sau khi xoá vĩnh viễn, bạn sẽ KHÔNG PHỤC HỒI được file này nữa.

- Xoá từng file: Bạn chọn bánh răng tại vị trí file cần xoá, và chọn "Xoá vĩnh viễn".

 

- Xoá toàn bộ các file trong thùng rác: Bạn chọn mục Xoá vĩnh viễn, và nhấn Xác nhận từ hệ thống để xoá toàn bộ các file.