Không thấy thông báo Myxteam trên điện thoại (App), 434, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Không thấy thông báo Myxteam trên điện thoại (App)

Khi bạn không nhận được thông báo trên điện thoại, bạn vào cài đặt của điện thoại và thực hiện các bước sau đây để cài thông báo.

Hệ điều hành IOS:

Nếu bạn dùng hệ điều hành IOS, bạn vào Cài đặt, chọn mục "Thông báo".

 

 

Bạn tìm và chọn ứng dụng Myxteam.

 

Sau đó bạn bật chế độ "Cho phép thông báo", bạn có thể chọn thêm các mục để hiển thị thông báo như "Âm thanh" và "HIển thị thông báo trên màn hình khoá".

 

Hệ điều hành Android:

Với hệ điều hành Android, cách cài đặt thông báo có thể khác giữa các dòng điện thoại.

Nếu bạn dùng Samsung:

Bạn vào Cài đặt, chọn mục "Hỗ trợ".

 

Tại phần "Thể loại", chọn mục "Nghe".

 

Tiếp theo, bạn chọn mục "Đèn flash thông báo".

 

Cuối cùng, bạn bật 2 mục "Đèn máy ảnh" và "Màn hình" lên để thông báo có thể hiện thị trên màn hình khoá. 

  

- Nếu bạn dùng các dòng điện thoại khác:

Bạn cũng vào mục Cài đặt, chọn "Thanh trạng thái và thông báo".

 

 

Bạn mở chế độ "Bật màn hình khi có thông báo", khi có thông báo sẽ hiển thị trên màn hình khoá.

 

Xem thêm: https://myxteam.com/khong-thay-thong-bao-myxteam-tren-may-tinh-182.html#myxteam