Không thấy thông báo myxteam trên máy tính, 182, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Không thấy thông báo myxteam trên máy tính

Lỗi này thường gặp khi đăng ký tài khoản hay đăng nhập lần đầu tiên trên trình duyệt và bỏ qua bước chấp nhận thông báo trên Myxteam.

Để khắc phục lỗi này ta làm như sau:

Bước 1:

Kiểm tra cài đặt thông báo đã bật chưa tại: https://app.myxteam.com/Account/?v=NotifySetting

Bước 2:

Vào trình duyệt trên máy tính phần cài đặt thông báo.

- Đối với chrome thì vào:  chrome://settings/content/notifications

Vào thông báo tìm Myxteam xem có bị block không và mở lại. Sau cùng tắt trình duyệt và đăng nhập lại

 

 

 

Đối với Cốc Cốc: coccoc://settings/content/notifications?search=notification

Kiểm tra xem trong phần Cho phép (Allow) của mục Thông báo (Notification) đã có app Myxteam hay chưa:

Nếu chưa có, kiểm tra trên phần Chặn (Block) và nhấn dấu 3 chấm tại app Myxteam và nhấn Cho phép (Allow):

Cuối cùng, tắt trình duyệt và đăng nhập lại vào Myxteam.

Sau khi cài đặt thành công thì sẽ nhận được thông báo trên màn hình máy tính

 

 

Xem thêm: https://myxteam.com/khong-thay-thong-bao-myxteam-tren-dien-thoai-app-434.html#myxteam