Làm sao có thể quản lý được việc Bạn đã giao đi và tình trạng hiện tại của chúng ?, 320, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Làm sao có thể quản lý được việc Bạn đã giao đi và tình trạng hiện tại của chúng ?

Khi bạn giao việc cho nhân viên nhưng không biết rõ tình trạng nhân viên đó có hoàn thành công việc đúng tiến độ hay không hay quá hạn, chưa làm ?

Để kiểm tra việc đó ta có 2 cách xem

Cách 1: Vào tài khoản của mình

Cách 2: Vào Team/Kế Hoạch hay xem việc của nhân viên

 

CÁCH I: VÀO TÀI KHOẢN CỦA MÌNH

 

Truy cập vào link: https://app.myxteam.com/MyTask

Hoặc trên màn hình vào biểu tượng việc của tôi/ tab table view / chọn tính năng được tạo bởi tôi sau đó tiến hành bộ lọc theo thời gian cần biết

 

 

CÁCH 2: XEM GIÁN TIẾP

  1.  Xem hoạt động của toàn bộ TEAM
  2.  Xem hoạt động của một dự án ( KẾ HOẠCH )
  3.  Xem hoạt động của một nhân viên cụ thể

 

 

II.1. XEM HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀN BỘ TEAM

 

Ta vào biểu tượng xem thông tin workspace hình quyển sách trên TEAM

 

 

Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình  workspace như hình bên dưới.

 

 

Kế tiếp ta chọn Filter, và chọn nhân viên cần kiểm tra trong dự án hay phòng ban

 

 

Tiếp đến ta chọn nhân viên cần kiểm tra và chọn các trạng thái cần kiểm tra

 

 

II.2. XEM HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀN BỘ KẾ HOẠCH

Vào kế hoạch hay dự án cần xem, chọn tab view và bộ lọc như hình. Tiếp đến chon các trạng thái cần xem và nhân viên cần xem

 

II.3. XEM HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NHÂN VIÊN

Bạn vào workchat, chọn mục Danh bạ, sau đó tại vị trí thành viên bạn cần xem công việc, bạn nhấn vào dấu ba chấm, chọn "Xem công việc Myxteam". Hệ thống sẽ mở 1 tab mới để bạn xem công việc của nhân viên đó.

 

Ở màn hình công việc của thành viên đó, bạn có thể xem theo 2 dạng, 1 là dạng Table View (dạng cột excel), 2 là dạng Calendar View (xem theo lịch). Ngoài ra, bạn cũng có thể lọc các công việc theo từng trạng thái công việc.