Làm sao để chat với người chưa có trong danh bạ ? Danh bạ dùng để làm gì ?, 288, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Làm sao để chat với người chưa có trong danh bạ ? Danh bạ dùng để làm gì ?

Hiện tại danh bạ dùng để thực hiện chat và tương tác với các thành viên với nhau hoặc nhóm chat

+ Danh bạ chỉ dùng cho việc chat cá nhân với nhau hoặc chat nhóm. Myxteam hiện có tính năng tự động add các thành viên vào danh bạ từ kế hoạch tham gia chung.

+ Để chat với thành viên không có trong team ta chỉ việc mời thành viên đó vào danh bạ bằng tài khoản Myxteam( gmail ) như sau:

  1. Mở tính năng chat
  2. Vào mục danh bạ
  3. Điền email cần chat hay tương tác
  4. Bấm enter sau đó chat
  5. Có thể tìm lại để chat bằng cách vào danh bạ / tìm / tương tác

 

 

+ Đối với thành viên mời vào để chat mà chưa có tài khoản Myxteam, thì hệ thống sẽ gửi invite tới email để mời vào tham gia cùng Myxteam

 

+ Nên bật tính năng chat lớn để dễ tương tác và làm việc với nhau