Liên kết từ google sheet đến myxteam qua zapier, 469, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Liên kết từ google sheet đến myxteam qua zapier

Nhu cầu quản lý dữ liệu trên google sheet vẫn còn nhiều, thông qua đó cần yêu cầu nhân viên thực hiện công việc để có thể kiểm soát tiến độ. Thông qua myxteam có thể tự động kết nối dữ liệu từ google sheet để tạo task tự động trên myxteam.

Để liên kết với myxteam cần có

  • Tài khoản zapier
  • Tài khoản google và file google sheet
  • Tài khoản myxteam với kế hoạch cần đổ dữ liệu về

Lưu ý: Có thể đổ mỗi sheet về 1 kế hoạch hay cùng một kế hoạch vẫn được. Dữ liệu sẽ theo chu kỳ quét của zapier đổ từ google sheet qua hệ thống từ 5-15 phút/ lần.

Link mời: https://zapier.com/platform/public-invite/6695/fdf80181d854ac27364e781802d715c5/

Hiện tại myxteam chưa publish trên zapier nên phải thông qua link mời. Lần sau chỉ cần tìm kiếm myxteam trên zapier để liên kết là được.

 

 

Sau khi kết nối xong thì dữ liệu cập nhật trên google sheet sẽ tự động đổ về myxteam và gán người thực hiện. Việc còn lại chúng ta theo dõi tiến độ công việc trên myxteam.