Quản lý sale kit, Trang 1
Header -  Mẫu kế hoạch xây dụng sale kit bán hàng hiệu quả

Giới thiệu - Mẫu kế hoạch xây dụng sale kit bán hàng hiệu quả

Nhân viên Sale đi bán hàng gặp khách cứ ú a ú ớ.

Viết Email gủi cho khách hàng thì ngồi cả ngày viết chưa xong.

KHÔNG NHẼ GIÁM ĐỐC ĐI BÁN HÀNG MÃI MÃI ?

** Nhân bản là cách để biến 100 nhân viên bán hàng biết cách bán như nhau, tư vấn giống nhau, nhất quán thông điệp. Khách hàng tin tưởng mua hàng cao hơn.

MỜI BẠN THAM KHẢO cách xây dựng và đào tạo sale kit nhé.

Bước 1: ghi ra tất cả những gì là tinh hoa của bạn, những tình huống, những email mẫu . . . 

Bước 2: Học và tư vấn cho khách ngay trong ngày đầu tiên.

Xem các kế hoạch mẫu trên MyXteam: 

Mẫu kế hoạch xây dụng sale kit bán hàng hiệu quả 

Mẫu kế hoạch kỹ năng người bán hàng chuyên nghiệp