Quản lý marketing hiệu quả, Trang 1
Giới thiệu - Mẫu Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả

Giới thiệu - Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả

Kế hoạch marketing của công ty là rất quan trọng đôi lúc chúng ta cần thuê nhân sự bên ngoài làm thời vụ, làm thế nào để quản lý tốt những kế hoạch marketing.

  • Kế hoạch thiết kế web.
  • Kế viết bài cho web site
  • Kế hoạch viết bài fanpage

Hãy tham khảo cách ứng dụng quản lý những kế hoạch marketing hiệu quả không ngờ này ==> mời bạn xem video.

 

Bấm vào link ngay xem kế hoạch mẫu trên MyXteam:  

Chạy quảng cáo Facebook

Chạy quảng cáo Google Ads

Email marketing

Thiết kế Web

Viết bài cho Web và Blog