Quản lý kế toán tài chính, Trang 1
Header - Quản lý cáo cáo tài chính, kế toán

Giới thiệu - Quản lý báo cáo tài chính, kế toán

ĐÃ BAO NHIÊU LẦN lục tìm báo cáo thu chi mà không thấy?

ĐÃ BAO NHIÊU LẦN bạn điện thoại cho nhân viên lúc nửa đêm “ Gủi cho anh báo cáo thu chi gấp “

Với myxteam bạn chỉ cần có một kế hoạch báo cáo tài chính, thay vì gửi mail để rồi lạc trôi thì chỉ cần myxteam bạn truy cập mọi lúc mọi nơi.

BƯỚC 1: Tạo ra một kế hoạch tên là báo cáo thu chi ABC . . .

BƯỚC 2: Mời nhân viên vào kế hoạch báo cáo thu chi ABC . . .

Và nói: Từ đây về sau em báo cáo thì đừng gửi maill nữa nhé, hãy đưa lên đây cho anh để anh rãnh khi nào thì anh xem khi đó. cám ơn em!

Kế hoạch mẫu quản lý báo cáo tài chính, kế toán trên MyXteam: 

  1. Dự án đầu tư
  2. Kế hoạch Vay Bank
  3. Báo cáo thu chi
  4. Báo cáo tiền lương
  5. Kế hoạch và giấy lưu trữ báo cáo Thuế