Mẹo tổ chức kế hoạch quản lí sự kiện cùng myXteam, 622, Myxteam
Blog myXteam

Mẹo tổ chức kế hoạch quản lí sự kiện cùng myXteam

Lập kế hoạch trên myXteam

Lập kế hoạch là phần quan trọng trong quản lý sự kiện của myXteam, với bảng kế hoạch được lập, ta có thể xây dựng và kiểm soát các hoạt động của chương trình, cũng như kiểm tra nội dung thông tin đã được phê duyệt khi

Với các kế hoạch sự kiện mới cần được chuẩn bị, bạn có thể dễ dàng tạo mới bằng cách thêm vào trên khung “thêm kế hoạch mới”. Ở đây, bạn có thể bắt đầu thiết lập những thông tin cơ bản cho kế hoạch sự kiện của mình như: thời gian của kế hoạch, thành viên tham gia, nội dung và mô tả cơ bản…

Kiểm tra công việc con trong checklist

Những công việc cần chuẩn bị thường rất nhiêu khê, và cần phải thường xuyên kiểm tra xem đã thực hiện chưa. Những tab con checklist trong cách các mục như công tác chuẩn bị sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, nhằm tránh bỏ sót thông tin quan trọng.

Kiểm tra các công việc đang làm trên to do list

To do list là tab hoàn hảo để theo cập nhật những công việc mới nhất mà bạn cần chuẩn bị. Không chỉ giúp làm rõ những nội dung công việc được phân công cho từng thành viên một. Mà qua đây, ta có thể đánh giá được chất lượng làm việc và đo lường hiệu suất KPI của từng nhân viên đảm nhận

Dễ dàng thêm thành viên và phân công nhiệm vụ

Điểm quan trọng nhất của phần mềm này, chính là khả năng đáp ứng cao từ nhu cầu phân phối công việc của nhân viên. Bạn có thể dễ dàng bổ sung thêm thành viên cho kế hoạch qua email, và sắp xếp công việc của họ thật phù hợp với những yêu cầu trong công việc.

Bên cạnh đó, từ những phần công việc được kiểm tra và phân công đầy đủ, các cấp quản lý có thể kiểm tra, đánh giá và đo lường hiệu quả làm việc của nhân viên, và từ đó đánh giá khen thưởng đầy đủ.

Xem thêm video về cách tạo kế hoạch sự kiện mẫu tại:

Chuyên mục : Quản lý dự án