Mở API liên kết  cho các khách hàng, đối tác có nhu cầu tích hợp myXteam vào hệ thống phần mềm bên thứ 3, 474, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Mở API liên kết cho các khách hàng, đối tác có nhu cầu tích hợp myXteam vào hệ thống phần mềm bên thứ 3

Hiện nay Myxteam mở cổng liên kết API để tích hợp myxteam vào hệ thống của khách hàng.

Link API: https://public.myxteam.com/Help/

 

  • Có thể lấy dữ liệu từ khách hàng tạo task tự động vào Myxteam. Hiện nay có thể đổ từ gmail, google sheet, Toomarketer ( SMS - email Marketing ) vào Myxteam
  • Có thể từ Myxteam đổ dữ liệu qua phần mềm thứ 3 để đánh giá KPI, nhân sự, lương.

 

Tùy vào nhu cầu kết nối dữ liệu mà hệ thống hai bên có thể làm việc và hỗ trợ để liên kết dữ liệu với nhau. Khi khách hàng có nhu cầu có thể xem tại link API: https://public.myxteam.com/Help/ và chat hỗ trợ cần thiết.