Mua mới tài khoản Myxteam, 65, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Mua mới tài khoản Myxteam

Sau khi bạn đã trải nghiệm Myxteam trên tài khoản miễn phí và có nhu cầu dùng full các tính năng để bắt đầu áp dụng vào công ty, bạn có thể mua tài khoản Myxteam.

Một công ty chỉ cần có một tài khoản trả phí, các thành viên khác trong công ty sẽ được mời vào tài khoản trả phí để dùng chung (bạn có thể xem tại link này để rõ hơn: https://myxteam.com/moi-thanh-vien-phai-tra-phi-su-dung-hay-chi-can-1-tai-khoan-tra-phi-cho-ca-cong-ty-305.html#myxteam)

Bảng các giá gói hiện tại: https://app.myxteam.com/Account/?v=SubscriptionPlan

Bước 1: GÓI ĐĂNG KÝ

Bạn vào tên của mình trên góc phải màn hình, chọn mục "Gói đăng ký".

 

Bước 2: CHỌN GÓI PHÙ HỢP

Bạn lựa chọn gói đăng ký phù hợp cho công ty bạn và nhấp "Mua gói này".

 

Bước 3: THANH TOÁN

Bạn chọn thời hạn sử dụng gói và chọn phương thức thanh toán:

 

Hệ thống sẽ hiện ra Thông tin đơn hàng, trong đó có Mã đơn hàng. Khi thanh toán bằng phương thức chuyển khoản, bạn chuyển khoản với số tiền cần thanh toán, và nhập Mã đơn hàng vào nội dung chuyển khoản.

 

Sau khi Myxteam nhận được thông tin chuyển khoản, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tài khoản và bạn sử dụng bình thường.