Myxteam drive, 484, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Myxteam drive

MyXdrive là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu đính kèm của tài khoản chính và các thành viên.

MyXdrive giống như google drive, dropbox là trung tâm lưu trữ toàn bộ tập tin trên myxteam. Giúp cho việc tìm kiếm, truy xuất file hay download nhanh chóng.

 

Bên cạnh đó tính năng thùng rác trên drive của Myxteam giúp bạn có thể lấy lại các dữ liệu đã xóa trong 60 ngày gần nhất. Thuận tiện cho việc khôi phục lại dữ liệu mà các thành viên đưa lên nhưng xóa nhầm (trong trường hợp có quyền xóa).

 

Thư mục MyXdrive 

Team của tôi: 

  • Tập hợp các tập tin đính kèm trong tài khoản chính của mình, bao gồm luôn của các thành viên.
  • Chúng ta có thể xem, download hay delete tập tin tại Drive.

Team tôi tham gia:

  • Tập hợp các tập tin đính kèm trong tài khoản của mình tham gia chung.
  • Chúng ta chỉ có thể xem, download nhưng không thể delete.

Thùng rác:

Nơi lưu trữ tạm thời 60 ngày các tập tin đã xóa trong các kế hoạch của tài khoản chính hoặc các kế hoạch mình tham gia.

Thùng rác không có tính năng phục hồi lại, chỉ có thể download về và đính kèm lại.

 

Lưu ý: Thùng rác chỉ hiển thị những tập tin đã xóa. Nhìn vào đó bạn có thể biết tập tin nằm ở cô việc hay kế hoạch nào. Có thể dùng tính năng lọc hoặc tìm kiếm để truy xuất nhanh hơn.

 

Các tính năng trên Drive

Tìm kiếm tập tin

Nhấp vào ô tìm kiếm và gõ tên hoặc từ khoá của tập tin mình cần. Có thể tìm kiếm tất cả hoặc theo khung thời gian nhất định.

 

VD: Để tìm kiếm tập tin bên dưới nhưng bạn chỉ nhớ 1 phần của tập tin "9717" trong kế hoạch Khách hàng đăng ký mới.

 

Bạn gõ vào ô tìm kiếm "9717" và tìm tập tin.

 

Hệ thống sẽ liệt kê tất cả những tập tin có nội dung giống với tập tin cần tìm.

Bạn có thể xem tập tin tại đây, download về hoặc nhấp vào lại công việc để tương tác.

 

Bộ lọc

Sắp xếp thứ tự hiển thị theo ngày tạo hoặc tên tùy theo dạng lọc lúc mình đang ở Kế hoạch / Nhóm việc / công việc / tập tin.

 

Sắp xếp dạng view

Cách hiển thị theo dạng danh sách hay trải dài.