MyXteam trên Android, 75, Myxteam


MyXteam trên Android

Phần này sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng MyXteam trên di động hệ điều hành Android – phổ biến trên điện thoại SAMSUNG, HTC, SONY, ASUS, …

Xem video cuối bài nhé, phần đầu hình ảnh các chức năng

 

 

 

 

 

 

 

Còn đây là clip hướng dẫn tổng quan MyXteam trên Android, bạn chọn chế độ HD để xem rõ hơn nhé: