MyXteam trên Android, 75, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

MyXteam trên Android

Phần này sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng MyXteam trên di động hệ điều hành Android – phổ biến trên điện thoại SAMSUNG, HTC, SONY, ASUS, …

Clip hướng dẫn tổng quan MyXteam trên Android, bạn chọn chế độ HD để xem rõ hơn nhé: